Styrelsen

Styrelsen i Enskede Lawn Tennisklubb består av en ordförande, fyra ordinarie medlemmar och två suppleanter. Välkommen att kontakta oss!

Styrelsens medlemmar

Kallelse till årsmöte 2023

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

Medlemmar i Enskede Lawn Tennis Klubb bjuds härmed in till årsmöte torsdagen den 23 mars 2023

18.00 på Enskede värdshus, Bägersta Byväg 1, Enskede

Gör gärna en intresseanmälan till jasmin@eltk.se

Dagordningen ser du nedan och notera att vi kommer att uppmärksamma Årets Tränare för 2022 – missa inte det!

Dagordning:

1) Mötets öppnande

2) Fastställande av röstlängd för mötet

3) Fråga om mötets behöriga utlysande

4) Fastställande av dagordning

5) Val av ordförande samt sekreterare för mötet

6) Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet och agera som rösträknare

7) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret

8) Revisionsberättelse

9) Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen

10) Fastställandet av medlemsavgifter samt senaste betalningsdag.

11) Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

12) Val av styrelse samt valberedning

13) Motioner framlagda i stadgeenlig ordning.

14) Årets Tränare 2022 – Vem och varför

15) Övriga frågor

Verksamhetsberättelse finns anslagen i hallen.

Mvh ELTK

Suppleanter​

Danijel Komsic
daniel_komsic@hotmail.com

Johanna Horisk
johannahorisk@hotmail.com

SM-Guld

2020, 2021, 2022

Sök

Hallens
öppet­tider

mån-torsdag  06.15–23.00
fredag  06.15–22.00
lördag  07.15–18.00
söndag  08.15–23.00

Bokning av tennisbana:
08-722 82 55

Banorna stänger 30 min
innan hallen stänger.