Juniorverksamhet

ELTK juniorverksamhet har en övergripande ambition att bedriva tennisverksamhet för intresserade juniorer i åldrarna 6 – 16 år samt undomar 17 – 21 år. Vi skall tillgodose alla olika nivåer av tennisutövande från nybörjare till tävlingsspelare. Minitennisen och tennisskolan utgör basen för verksamheten

Träningsfilosofi

Grundfilosofin i klubben bygger på en positiv klubbanda, med glädje & intresse för tennis. Vi strävar hela tiden för att bibehålla en stark klubbkänsla. ELTK träningsfilosofi skall bygga på glädje och lek. ELTK skall tillgodose en bred utbildning inom tennisteknik och taktik men också hjälpa juniorerna som vill tävla att lyckas. Utbildningen skall också omfatta uppträdande på bana, regelverk inom tennis och fysiologisk kunskap.

Målsättning - generell

Målsättningen för junior- och ungdomsverksamheten är att eleven skall lära sig att: 

Tränings­organisation

Gruppindelning

Intagningar, gruppindelningar och schemat ses över inför varje termin. Gruppindelning skapas efter spelnivå, utvecklingsmöjligheter och intresse. Varje termin innehåller 15 speltillfällen för tennisskolan och 13 st. för miniklubben. 

Generella krav för alla juniorer och ungdomar

I Miniklubben leds detta av tränare.

Dags att börja tävla?

Är ditt barn intresserat av att börja tävla och prova på matchspel? Se info bladet, klicka här»

SM-Guld

2020, 2021, 2022

Sök

Hallens
öppet­tider

mån-torsdag  06.15–23.00
fredag  06.15–22.00
lördag  07.15–18.00
söndag  08.15–23.00

Bokning av tennisbana:
08-722 82 55

Banorna stänger 30 min
innan hallen stänger.