Regler för gruppelet

Speltider – våren 2023

SPELORDNING

G1, G2: Grusbanor

B31-B35: Hardcourt

  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Grupp 1 
  2030 B34   2130 B32   0930 B33 1830 B34
Grupp 2    2130 B32   2030 B31   1330 B32 1730 B32
Grupp 3     2130 G1     1130 G2 0930 G1
      1830 G1
Grupp 4   2030 G2 2130 G2     1030 G2 1830 G2
Grupp 5     1930 B31 2030 B32   1630 B32 2130 B31
Grupp 5B     2130 B33 1930 B32   1430 B31 1930 B32
Grupp 6   2130 B31 1930 B32     1430 B32 1930 B31
Grupp 7   2130 B33 1830 B35     1130 B34 1730 B31
Grupp 7B   2030 B32 2030 B31     1530 B32 2130 B32
Grupp 8     2030 B32 1830 B34   1630 B31 2130 B33
Grupp 9     1930 B34 2130 B33   1230 B34 1830 B31
Grupp 10   2030 B33 2130 B31     1530 B35 2030 B34
Grupp 11 2030 B32   2130 B32     1530 B31 1830 B32
Grupp 12   1930 B32   2130 B31   1330 B31 1730 B33

För att få spela tennis i ELTK:s gruppspel skall man vara medlem i klubben och vara minst 15 år gammal. Ansökan om medlemskap sker genom https://eltk.se/gruppspel/

Därefter återfinns man på väntelistan till gruppspelet, och när plats finns ledig meddelas man av gruppspelsansvarig. 

ELTK:s gruppspel arrangeras för att bereda medlemmarna tillfälle till tävlingsspel med jämbördiga motståndare. Under spelsäsongen, som varar från mitten av augusti till början av juni spelas fyra perioder med en eller flera veckors uppehåll emellan. Varje period omfattar normalt åtta matcher under nio veckor där alla möter alla. Period 1 inleds i augusti.

Periodavgiften skall inbetalas enligt faktura, som skickas ut per e-post i samband med att terminen (två perioder) börjar, till ELTK:s bankgiro 5242-7945. Fakturan betalas senast angivet datum. I de fall betalning ej skett i tid utgår förseningsavgift. Förblir fakturan obetald efter påminnelse kan man inte räkna med att få behålla sin plats i gruppspelet nästa period.

Spelscheman fås via e-post. Scheman finns dessutom uppsatta på klubbens anslagstavla.

Om något problem uppstår är det envars skyldighet att hjälpa till att lösa problemet. Gruppspelskommittén organiserar gruppspelet på ideell basis. Avgiften för gruppspelet är till för att täcka hyra av banor.

 

LITE GOD TENNISETIK

1. Gå aldrig in på banan förrän föregående timme är färdigspelad.

2. Snabba sidbyten bör eftersträvas för att utnyttja tiden bättre. Man ska inte behöva mer än någon minut för ett sidbyte.

 

SPELTIMMEN DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:

Inbollning under 5-10 minuter. Match fram till speltidens slut. Matcherna spelas i bäst av tre set utan tie-break (gäller ej grupp 1).

Tiden är slut vid xx.30. Det är hallens klocka som gäller. Den då aktuella ställningen gäller som slutresultat. Pågående game räknas ej. Avsluta matchen i god tid. Påbörja aldrig ett nytt game om det är mindre än 5 minuter kvar. Detta för att undvika diskussioner om när man ska avbryta matchen. Det går dock aldrig att efter en färdigspelad poäng komma och säga att tiden var ute innan bollen var färdigspelad.

 

Matcherna spelas utan domare, varför följande regler skall tillämpas:

 

  • Varje spelare dömer på sin planhalva.
  • Den som har serven håller ordning på poängställningen genom att räkna högt.
  • Om en boll inte med säkerhet bedöms som ute ska den betraktas som inne. Det är således fel att föreslå två bollar med hänvisning till att man inte är säker på om bollen var ute eller innan eller om man inte sett bollen.
  • En spelare bör alltid fråga efter sin motspelares uppfattning om denne stått bättre placerad för att kunna bedöma bollen.
  • När beslut om tveksam boll ska fattas, bör man inte söka hjälp från en åskådare.
  • Alla domslut som ute, nät eller fel måste göras ögonblickligen, annars antas bollen fortfarande vara i spel. Med ögonblickligen menas att det ska ske innan motståndaren haft möjlighet att returnera bollen. Detta är kanske inte alltid möjligt, t ex vid serve, varför sunt förnuft bör vara vägledande.

 

Skriv upp slutresultatet på schemat på anslagstavlan direkt efter varje match och registrera alltid resultatet på hemsidan. OBS! Det är resultatet på hemsidan som gäller, om ej registrerat på hemsidan så är risken stor att resultatet ej kommer med när slutberäkningarna görs i samband med upp- och nedflyttning.. Är ett matchresultat inte registrerat efter periodens sista speltimme döms matchen som dubbelförlust vilket medför 0-0 i poäng, men är i övrigt inte likvärdig med en W.O.

Resultatet från varje match poängsätts efter ett visst system som kan läsas på annan plats i denna information.

Den deltagare som lämnat fler än två W.O., d v s uteblivit från spel vid mer än två matchtillfällen under samma omgång, utgår ur poängsammanställningen och hamnar sist. Observera att de poäng som motspelare uppnått i matcherna mot denne inte räknas med.

 

Spelare som lämnat osportslig W.O. (O.W.O) får ett poängavdrag på 5,50 första gånget detta inträffar. Om osportslig W.O. (O.W.O) upprepas kommer vederbörande flyttas ned till gruppen nedanför. Det står givetvis parterna fritt att enas om lämpligt sätt att lösa en uppkommen W.O.

 

I normalfallet flyttas de två främst placerade i gruppen upp till närmast högre grupp och de två sämst placerade ned till närmast lägre grupp. Undantag kan förekomma, om gruppspelskommittén anser det behövs för att behålla en jämn nivå i grupperna eller när gruppspelskommittén behöver göra förändringar i antalet grupper. Spelare som placerar sig som nummer 2 i grupp 2 och spelare som placeras sig som nummer 9 i grupp 1 möts i en kvalmatch där vinnaren nästa period spelar i grupp 1. Det är grupp 1:s regler som gäller och spelaren från grupp 2 håller med nya bollar.

 

Om en spelare inte önskar vara med i närmast följande termin måste denne meddela detta till gruppspelsledningen snarast möjligt. Detta meddelas till kansliet via e-post.

 

POÄNGBERÄKNING FÖR GRUPPSPELET 

Alla grupper

Speltid är 60 min.

Matcherna spelas i bäst av tre set utan tie-breake. Ställningen vid speltidens slut gäller dock som slutresultat. Eventuellt pågående game färdigspelas inte. Om någon av spelarna inte kan slutföra matchen, t ex på grund av skada, gäller att motståndaren då erhåller de game som krävs för denne för att fullborda två set-vinster (matchvinst).

Vid varje match delar spelaren på 8 poäng enligt följande generella grund:

 

((8.00-antal färdigspelade set) x  antal vunna game) + antal vunna set

                           Totalt spelade game

vilket ger spelarens poäng i matchen.

Observera att om en spelare vunnit två set, så är matchen slut.

Gruppspelskommittén räknar ut resultat, anslår detta på anslagstavlan och ser till att nya scheman kommer ut. Arbetet görs veckan mellan gruppspelsomgångarna. Har ni några frågor eller funderingar, kontakta gruppspelskommittén via ett e-mail till ELTK (eltk.tennis@tele2.se). Resultatet avrundas till två decimaler. I ord kan formeln beskrivas ”En poäng för varje vunnet set, resten av poängen fördelas i proportion till antalet vunna game i matchen”.  Lathund för poängberäkning finns på sista sidan.


UNDANTAG

För att en spelare ska kunna få setpoäng för första set i en match där bara ett set hinner bli färdigspelat krävs att hon/hon erövrat minst hälften av det totala antalet spelade game i matchen. I annat fall sättes antalet färdigspelade set och antalet erövrade set till noll i formeln ovan. Exempelvis 6-4, 0-3 ger inte något setpoäng.

 

Även då spelarna vunnit var sitt set sätts antalet spelade set samt antalet erövrade set till noll. Situationen är således densamma som när inget set färdigspelats.

Att en spelare ej kommer till spel, W.O. ger poäng motsvarande ett medelvärde till den som drabbas och 0.00 till den som ställt in. I detta sammanhang är man skyldig att vänta 10 minuter in på speltiden på att motståndaren ska komma.

Match som inte är spelad vid periodens slut och där W.O. inte föreligger medför dubbelförlust och 0.00-0.00 i poäng.

SPELORDNING

G1, G2: Grusbanor

B31-B35: Hardcourt

    Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Grupp 1 
 
  2030 B34   2130 B32   0930 B33 1830 B34
Grupp 2      2130 B32   2030 B31   1330 B32 1730 B32
Grupp 3       2130 G1     1130 G2 0930 G1
        1830 G1
Grupp 4     2030 G2 2130 G2     1030 G2 1830 G2
Grupp 5       1930 B31 2030 B32   1630 B32 2130 B31
Grupp 5B       2130 B33 1930 B32   1430 B31 1930 B32
                 
Grupp 6     2130 B31 1930 B32     1430 B32 1930 B31
Grupp 7     2130 B33 1830 B35     1130 B34 1730 B31
Grupp 7B     2030 B32 2030 B31     1530 B32 2130 B32
Grupp 8       2030 B32 1830 B34   1630 B31 2130 B33
Grupp 9
 
    1930 B34 2130 B33   1230 B34 1830 B31
Grupp 10     2030 B33 2130 B31     1530 B35 2030 B34
Grupp 11   2030 B32   2130 B32     1530 B31 1830 B32
Grupp 12     1930 B32   2130 B31   1330 B31 1730 B33
Observera att alla grupper delar på grustiderna enligt följande:
– VT 2021 kommer grupp 7B och grupp 8 att spela på grus
– HT 2021 Grusspel för grupper 5B och 5
– VT 2022 Grusspel för gr 2 och gr 1
– HT 2022 Grusspel för gr 9 och gr 10
– VT 2023 Grusspel för gr 6 och gr 7
– HT 2023 Grusspel för gr 4 och gr 3
– VT 2024 Grusspel för gr 11 och gr 12, osv
 
OM DU INTE KAN SPELA – FÖRSÖK BYTA

Spelare som inte kan spela på utsatt tid har följande alternativ:

Försök byta med någon annan i gruppen som inte har mött den du skall spela mot. Glöm inte att alltid meddela motståndaren. Säkerställ även att meddelandet också nått mottagaren.

Ring hallen och avboka tiden i god tid så får du en kupong som kan användas vid bokning av ny tid.

Det har under ett flertal år och på ett flertal olika sätt försökts formulerat ett enkelt men samtidigt detaljerat sätt att hantera frågan om W.O. Det har nu (april-12) enats om att W.O från och med Omg4 1112 ger poäng motsvarande medelvärdet.

I samtliga fall skall motståndaren kontaktas i god tid före matchen.

Spelare som ej infunnit sig senast 10 minuter efter utsatt matchstart har förlorat matchen på Walk Over (W.O.). Vinst på W.O. ger poäng motsvarande medelvärdet. På schemat skrivs w:o: samt vinnarens namn.


BOLLAR

Förstnämnd spelare i spelprogrammet har hemmamatch och håller med bollar, valfria gasbollar  Bollarna ska vara i god kvalitet och minst fyra till antalet. En bra tumregel är att det går åt två rör per period. 


UPPEHÅLL FÖR SKADOR – NYA REGLER!

Vi har avskaffar systemet med reserver och inför en två-delad kö till gruppspelet:

  • Kö 1 består av befintliga/tidigare spelare som har skadad sig, är på rehab eller ha tillfällig tjänstegöring utanför Stockholm.

  • Kö 2 består av nya personer som vill anmäla sig till gruppspelet.

Detta innebär att en spelare som är skadad eller på rehab har upp till 24 månader att komma tillbaka till gruppspelet. Spelaren har själv ett ansvar att meddela gruppspelsledningen att man är redo för comebacken. Man är inte då garanterad en plats i gruppspelet utan det kan dröja ett visst tag innan det finns en ledig plats. Man måste anmäla sitt intresse för återspel minst en månad innan den aktuella omgången skall börja. Meningen är att man komma tillbaka till samma gruppnivå som man spelade i innan man tog ett uppehåll. Man har således inte företräde till andra gruppnivåer.

Om man inte har tagit kontakt med gruppspelsledningen under två års perioden har man förlorad sin plats i den första kön och då måste man tillhöra den andra kön, som fungerar precis som anmälningslistan i dag.

 

SM-Guld

2020, 2021, 2022

Sök

Hallens
öppet­tider

mån-torsdag  06.15–23.00
fredag  06.15–22.00
lördag  07.15–18.00
söndag  08.15–23.00

Bokning av tennisbana:
08-722 82 55

Banorna stänger 30 min
innan hallen stänger.