Regler för gruppspelet

Regler för gruppspelet

För att få spela tennis i ELTK:s gruppspel skall man vara medlem i klubben och vara minst 15 år gammal. Ansökan om medlemskap sker genom https://www.matchi.se/forms/z3MxtVNfd777KtBAlZ7w

Därefter återfinns man på väntelistan till gruppspelet, och när plats finns ledig meddelas man av gruppspelsansvarig. 

ELTK:s gruppspel arrangeras för att bereda medlemmarna tillfälle till tävlingsspel med jämbördiga motståndare. Under spelsäsongen, som varar från mitten av augusti till början av juni spelas fyra perioder med en eller flera veckors uppehåll emellan. Varje period omfattar normalt åtta matcher under nio veckor där alla möter alla. Period 1 inleds i augusti.

Periodavgiften skall inbetalas enligt faktura, som skickas ut per e-post i samband med att terminen (två perioder) börjar, till ELTK:s bankgiro 5242-7945. Fakturan betalas senast angivet datum. I de fall betalning ej skett i tid utgår förseningsavgift. Förblir fakturan obetald efter påminnelse kan man inte räkna med att få behålla sin plats i gruppspelet nästa period.

Spelscheman fås via e-post och via inloggning till ligaspel.se.  Scheman finns dessutom uppsatta på klubbens anslagstavla.

Om något problem uppstår är det envars skyldighet att hjälpa till att lösa problemet. Gruppspelsledningen organiserar gruppspelet på ideell basis. Avgiften för gruppspelet är till för att täcka hyra av banor.

 

LITE GOD TENNISETIK

1. Gå aldrig in på banan förrän föregående timme är färdigspelad.

2. Snabba sidbyten bör eftersträvas för att utnyttja tiden bättre. Man ska inte behöva mer än någon minut för ett sidbyte.

 

SPELTIMMEN DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:

Tiden är slut vid xx.30. Det är hallens klocka som gäller. Den då aktuella ställningen gäller som slutresultat. Pågående game räknas ej. Avsluta matchen i god tid. Påbörja aldrig ett nytt game om det är mindre än 5 minuter kvar. Detta för att undvika diskussioner om när man ska avbryta matchen. Det går dock aldrig att efter en färdigspelad poäng komma och säga att tiden var ute innan bollen var färdigspelad.

Matcherna spelas utan domare, varför följande regler skall tillämpas:

 • Varje spelare dömer på sin planhalva.
 • Den som har serven håller ordning på poängställningen genom att räkna högt.
 • Om en boll inte med säkerhet bedöms som ute ska den betraktas som inne. Det är således fel att föreslå två bollar med hänvisning till att man inte är säker på om bollen var ute eller innan eller om man inte sett bollen.
 • En spelare bör alltid fråga efter sin motspelares uppfattning om denne stått bättre placerad för att kunna bedöma bollen.
 • När beslut om tveksam boll ska fattas, bör man inte söka hjälp från en åskådare.
 • Alla domslut som ute, nät eller fel måste göras ögonblickligen, annars antas bollen fortfarande vara i spel. Med ögonblickligen menas att det ska ske innan motståndaren haft möjlighet att returnera bollen. Detta är kanske inte alltid möjligt, t ex vid serve, varför sunt förnuft bör vara vägledande.

Skriv upp slutresultatet på schemat på anslagstavlan direkt efter varje match och registrera alltid resultatet på hemsidan. OBS! Det är resultatet på hemsidan som gäller, om ej registrerat på hemsidan så är risken stor att resultatet ej kommer med när slutberäkningarna görs i samband med upp- och nedflyttning.. Är ett matchresultat inte registrerat efter periodens sista speltimme döms matchen som dubbelförlust vilket medför 0-0 i poäng, men är i övrigt inte likvärdig med en W.O.

Resultatet från varje match poängsätts efter ett visst system som kan läsas på annan plats i denna information.

Den deltagare som lämnat fler än två W.O., d v s uteblivit från spel vid mer än två matchtillfällen under samma omgång, utgår ur poängsammanställningen och hamnar sist. Observera att de poäng som motspelare uppnått i matcherna mot denne inte räknas med.

 

Spelare som lämnat osportslig W.O. (O.W.O) får ett poängavdrag på 5,50 första gånget detta inträffar. Om osportslig W.O. (O.W.O) upprepas kommer vederbörande flyttas ned till gruppen nedanför. Det står givetvis parterna fritt att enas om lämpligt sätt att lösa en uppkommen W.O.

 

I normalfallet flyttas de två främst placerade i gruppen upp till närmast högre grupp och de två sämst placerade ned till närmast lägre grupp. Undantag kan förekomma, om gruppspelskommittén anser det behövs för att behålla en jämn nivå i grupperna eller när gruppspelskommittén behöver göra förändringar i antalet grupper. 

Om en spelare inte önskar vara med i närmast följande termin måste denne meddela detta till gruppspelsledningen snarast möjligt. Detta meddelas till kansliet via e-post.

 

POÄNGBERÄKNING FÖR GRUPPSPELET 
 • Inbollning max 10 minuter
 • Matchtid 60 minuter (inkl inbollning)
 • Matcherna spelas i 3 korta set, först till 4 game med vanligt tiebreak vid 3-3. (OBS! Inte bäst av 3 set, utan 3 set spelas)
 • Matchen är slut när 3 set är spelade, eller när tiden är slut.
 • Snabbt sidbyte sker vid udda game.
 • Paus efter varje set, endast mycket korta pauser i övrigt. Ingen paus alls efter första gamet i varje set.
 • I varje match delar spelarna på totalt 6 poäng (förutom vid w.o.)
 • Set-vinnare får 2 poäng (per set)
 • Ej färdigspelade set ger ledaren 1,5 poäng, vid ledning med 2 game. Den som ligger under får 0,5 poäng. 
  (ex. vid ställning 3-1 i game när tiden går ut så tilldelas spelaren med 3 game 1,5 poäng, laget med 1 game får 0,5 poäng. Däremot vid 2-1 får varje spelare en poäng vardera)
 • Vid lika ställning erhåller spelarna 1 poäng vardera.
 • Ej påbörjade set ger spelarna 1 poäng var.
 • När tiden är slut räknas inte påbörjad boll eller ofullständigt game eller tie-break.
 • Om en spelare ger upp vinner motspelaren på w.o., vilket ger 4 poäng till “vinnaren” och 0 poäng till den som lämnar w.o.

Resultat registreras på ligaspel.

UNDANTAG

Walkover

Om deltagare måste lämna w.o. så äger motståndaren rätt att disponera den ordinarie speltimmen. Är det så att WO lämnas med mindre än 12 timmar innan matchtiden så måste den som lämna WO betalar för en ny tid (i fall motståndaren inte lyckas med att fixa en ny motståndare inom gruppspelet). Den som drabbats av en W.O. får 4 poäng.

Osportsliga Walk over

Att en spelare ej kommer till spel (utan att ha meddelat motståndaren), O.W.O. ger 4 poäng motsvarande och -2 p till den som ställt in. I detta sammanhang är man skyldig att vänta 10 minuter in på speltiden på att motståndaren ska komma.

Match som inte är spelad vid periodens slut och där W.O. inte föreligger medför dubbelförlust och 0.00-0.00 i poäng.

SPELORDNING

G1, G2: Grusbanor

B31-B35: Hardcourt

    Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Grupp 1 
 
  2030 B34   2130 B32   0930 B33 1830 B34
Grupp 2      2130 B32   2030 B31   1330 B32 1730 B32
Grupp 3   2030 B32   2130 B32     1530 B31 1830 B32
Grupp 4     1930 B32   2130 B31   1330 B31 1730 B33
Grupp 5       1930 B31 2030 B32   1630 B32 2130 B31
Grupp 6
(gamla 5B)
      2130 B33 1930 B32   1430 B31 1930 B32
Grupp 7     2130 B31 1930 B32     1430 B32 1930 B31
Grupp 8     2130 B33 1830 B35     1130 B34 1730 B31
Grupp 9
(gamla 7B)
    2030 B32 2030 B31     1530 B32 2130 B32
Grupp 10       2030 B32 1830 B34   1630 B31 2130 B33
Grupp 11
 
    1930 B34 2130 B33   1230 B34 1830 B31
Grupp 12     2030 B33 2130 B31     1530 B35 2030 B34
Grupp 13       2130 G1     1130 G2 0930 G1
      1830 G1
Grupp 14     2030 G2 2130 G2     1030 G2 1830 G2
Observera att alla grupper delar på grustiderna enligt följande:
– VT 2024 Grusspel för gr 13 och gr 14
– HT 2024 kommer grupp 9 och grupp 10 att spela på grus
– VT 2025 Grusspel för grupper 5 och 6
– HT 2025 Grusspel för gr 1 och gr 2
– VT 2026 Grusspel för gr 11 och gr 12
– HT 2026 Grusspel för gr 7 och gr 8
– VT 2027 Grusspel för gr 3 & 4
– HT 2027 Grusspel för gr 13 och gr 14, osv
EXTRA BYTESTIDER 
 

HC

Bana

 

Bana

 

Bana

 

Bana

Grus

Bana

 

Bana

Mån

7.30

34

11.30

34

       

18.30

1

20.30

1

Tis

06.30

34

13.30

33

       

18.30

1

   

Ons

07.30

34

11.30

35

               

Tors

07.30

33

13.30

34

21.30

34

   

20.30

1

   

Fre

06.30

33

17.30

33

18.30

33

19.30

33

18.30

1

   

Lör

07.30

34

           

14.30

1

15.30

1

Sön

08.30

34

16.30

33

21.30

35

   

12.30

1

13.30

1

OM DU INTE KAN SPELA – FÖRSÖK BYTA

Spelare som inte kan spela på utsatt tid har följande alternativ:

Försök byta med någon annan i gruppen som inte har mött den du skall spela mot. Glöm inte att alltid meddela motståndaren. Säkerställ även att meddelandet också nått mottagaren.

ALLA AV- OCH OMBOKNINGAR MÅSTE GÖRAS I LIGASPEL OCH INTE VIA RECEPTIONEN

 • För att systemet skall kunna fungera måste alla spelare avboka/omboka med goda tidsmarginaler helst många dagar innan den tiden men absolut senast 12 timmar innan
 • Vet du att du inte kan spela, meddela motståndaren i god tid för att sedan avboka tiden i ligaspel. Den avbokade tiden blir tillgänglig för alla andra spelare i gruppspelet fram till 24 timmar innan.
 • Du kan boka om till en nya tid via de tillgängliga tiderna i ligaspel (våra tider plus de extra tider).
 • Det går inte som tidigare att ringa till receptionen för att välja en tid som inte finns i ligaspel.se eller väljer en matchtid i Enskede Rackethalls bokningsystem och sedan kräver kreditering/kompensation i receptionen. 
 • Det går inte att ringa/maila gruppspelsadmin vid sena avbokningar eller för att begär hjälp till med att hitta en ny tid!

 


BOLLAR

Förstnämnd spelare i spelprogrammet har hemmamatch och håller med bollar, valfria gasbollar  Bollarna ska vara i god kvalitet och minst fyra till antalet. En bra tumregel är att det går åt två rör per period. 


UPPEHÅLL FÖR SKADOR – NYA REGLER!

Vi har avskaffar systemet med reserver och inför en två-delad kö till gruppspelet:

 • Kö 1 består av befintliga/tidigare spelare som har skadad sig, är på rehab eller ha tillfällig tjänstegöring utanför Stockholm.

 • Kö 2 består av nya personer som vill anmäla sig till gruppspelet.

Detta innebär att en spelare som är skadad eller på rehab har upp till 24 månader att komma tillbaka till gruppspelet. Spelaren har själv ett ansvar att meddela gruppspelsledningen att man är redo för comebacken. Man är inte då garanterad en plats i gruppspelet utan det kan dröja ett visst tag innan det finns en ledig plats. Man måste anmäla sitt intresse för återspel minst en månad innan den aktuella omgången skall börja. Meningen är att man komma tillbaka till samma gruppnivå som man spelade i innan man tog ett uppehåll. Man har således inte företräde till andra gruppnivåer.

Om man inte har tagit kontakt med gruppspelsledningen under två års perioden har man förlorad sin plats i den första kön och då måste man tillhöra den andra kön, som fungerar precis som anmälningslistan i dag.

 

SM-Guld

2020, 2021, 2022

Sök

Hallens
öppet­tider

mån-torsdag  06.15–23.00
fredag  06.15–22.00
lördag  07.15–18.00
söndag  08.15–23.00

Bokning av tennisbana:
08-722 82 55

Banorna stänger 30 min
innan hallen stänger.

Relaterade inlägg ​()