1:a sidan

Nyheter från Riksidrottsförbundet

Nu öppnas idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en trygg idrott (2018-11-15 08:18)
Nu öppnar Riksidrottsförbundet funktionen idrottsombudsman med telefonnummer 08-627 40 10 och Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst. Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund och via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.–  Något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier och övergrepp är otänkbart. Visselblåsartjänst och idrottsombudsman är kontaktvägar för anmälan, stöd och rådgivning med barnens bästa för ögonen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. I första hand ska den som misstänker missförhållanden inom idrotten alltid vända sig till sin förening och sitt specialidrottsförbund. Dessutom finns distriktsidrottsförbund över hela landet med sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som har särskild utbildning i barnrättsperspektivet. De kan ge stöd och hjälpa till med förebyggande arbete i föreningar. Om ledare, föräldrar eller barn lyfter oro eller misstanke om hot, våld eller trakasserier och det inte tas om hand på ett bra sätt i förening eller förbund finns nu visselblåsartjänsten och idrottsombudsman som förstärkta insatser där Riksidrottsförbundet kan bidra med stöd och råd men även utredningar vid behov. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten har möjlighet att vara anonym. All form av brottsutredning och orosanmälningar överlämnas till polis och socialtjänst. IDROTTSOMBUDSMAN Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts 08-627 40 10idrottsombudsmannen@rf.se  VISSELBLÅSARTJÄNST Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida – det går bra att vara anonym.https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet För mer information kontakta Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet 070-626 46 06 Peter Mattsson Verksamhetsområdeschef idrottsutveckling 070-615 05 71   Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst för misstanke om dopingbrott www.dopingtips.se Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst för misstanke och matchfixing www.minmatch.se
Läs mer»

 
8 361 idrottsföreningar delar på 50 miljoner kronor (2018-11-14 09:22)
Den här veckan delar Svenska spel ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrott. Alla föreningar som är anslutna till något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund kan ansöka om att vara med i Gräsroten och samtliga 71 specialidrottsförbund inom RF finns representerade bland mottagarna. Det är Svenska Spels kunder som själva valt var deras pengar skall gå genom att välja den förening de vill stödja. 504 281 svenskar har stöttat idrotten genom att fördela pengarna på 8 361 föreningar inom 71 idrottsförbund. Den idrott som får överlägset mest pengar är fotbollen, 30 556 005 kronor, följt av hockeyn på 5 736 059 kronor. – De här 50 miljoner kronorna omvandlas till ren och skär glädje för idrottande barn och ungdomar i Sverige. Tack vare Svenska Spels Gräsroten ges fler barn och ungdomar möjligheten att utöva sin favoritidrott och fler får därav möjligheten att uppleva den gemenskap och glädje som frodas inom idrotten, säger Björn Eriksson, ordförande i RF, som själv valt AIK, skidskytteföreningen Tullus SG och Brommapojkarna som favoritföreningar i Gräsroten.   Här hittar du mer information om Gräsroten  och kan ta reda på om din förening tillhör de 8 361 som får ta del av de 50 miljoner kronorna.    För mer information kontakta  Anna SetzmanPressansvarig Riksidrottsförbundet 070-564 52 16 
Läs mer»

 
RF presenterar Idrottsrapporten 2018 (2018-11-12 15:05)
För första gången har RF tagit fram Idrottsrapporten. Den ger en fingervisning om hur idrottsrörelsen ligger till i sitt strategiarbete mot 2025. Här finns exempel på vad som händer i föreningar och på förbund, samt aktuella siffror framtagna för att följa utvecklingen mot 2025.2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om nya mål och i fjol tillkom de utvecklingsresor som ska hjälpa oss nå dem. Det stora målet med resorna är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar med fokus på glädje och utveckling. Även om utmaningarna är många har engagemanget och förändringsviljan varit stor. Idrottsrörelsen har tagit sina första steg mot 2025. På vissa områden går det redan att skönja en positiv trend, men rörelsen har fortfarande ett stort och viktigt arbete framför sig. Idrottsrapporten 2018 lyfter aktuell forskning, inspirerande människor, idrottsföreningar och förbund som har påbörjat sin egen resa och viktiga, ibland kritiska, perspektiv som alla bidrar till att idrottsrörelsen ska nå sina mål år 2025. För att på en övergripande nivå följa idrottsrörelsens utveckling mot målen 2025 har Riksidrottsförbundet tagit fram ett antal indikatorer, kvantitativa mått som kan peka på hur ett område förändras över tid. I Idrottsrapporten 2018 redovisar vi hur indikatorerna ser ut från 2015 då strategiarbetet tog sin början. – Ett stort engagemang bland våra ideella ledare och anställda på specialidrottsförbund har bidragit till att många är med på resan. Vi ser också hur föreningar anstränger sig för att leva upp till idrottsrörelsens värdegrund – att alla är välkomna – inte minst genom att öppna dörren för de nyanlända som snabbt fick möjlighet att ta del av idrottens gemenskap. Jag kan konstatera att vi har kommit en bit på väg, men att vi fortfarande har några  utmaningar framför oss. Kunskapen om varför idrottsrörelsen har satt upp de här målen och hur vi ska nå dem behöver nå ännu fler, säger Stefan Bergh, Riksidrottsförbundets generalsekreterare. Ladda ner Idrottsrapporten 2018 som pdf här Om du har frågor angående Idrottsrapporten 2018 kontakta: Lina Wahlgren, ansvarig uppföljning och utvärdering på Riksidrottsförbundet lina.wahlgren@rf.se 08-699 62 33
Läs mer»

 
Idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en trygg idrott (2018-11-12 07:55)
Riksidrottsstyrelsen har i helgen beslutat om ytterligare åtgärder för att stärka idrottens värdegrund och det barnrättsliga arbetet inom idrotten. Från och med torsdag den 15 november införs också idrottsombudsman och visselblåsartjänst.Idrottsombudsmannen ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan.  - Idrotten ska vara en trygg zon. Något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier och övergrepp är otänkbart. Visselblåsartjänst och idrottsombudsman är kontaktvägar för anmälan, stöd och rådgivning med barnens bästa för ögonen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Vid Riksidrottsmötet 2017 beslutade idrottsrörelsen att ta fram en etisk kod (uppförandekod) och införa grund för bestraffning vid brott mot koden. Mötet beslutade samtidigt att utreda hur en visselblåsartjänst bäst utformas och införs, samt att se över 14 kap. i Riksidrottsförbundets stadgar för att ytterligare stärka idrotten som trygg och säker. Sedan 2017 har ett intensivt arbete pågått. Parallellt har ytterligare åtgärder, verktyg och samarbeten genomförts för att stärka barnrättsperspektivet. Bland annat samverkan med BRIS genom www.barnensspelregler.se och genom att BRIS via sina tjänster erbjuder samtalsstöd till barn och unga – men även till idrottsledare som oroar sig för barn. Riksidrottsstyrelsen har under ett styrelsemöte i samband med Riksidrottsforum i Ronneby i helgen beslutat att till Riksidrottsmötet (stämman) i maj 2019 föreslå förändringar i RF:s stadgar. Det gäller ändringar som möjliggör för en idrottsombudsman att utreda ärenden och anmäla ärenden som bryter mot RF:s stadgar. - Förutom stöd och rådgivning behövs tydligare konsekvenser för föreningar som inte har barnrättsperspektivet som utgångspunkt för sin verksamhet och inte följer den gemensamma värdegrunden. Stadgeändringar skulle ge oss möjlighet att agera om en förening eller ett förbund inte tar sitt ansvar och följer vår värdegrund, säger Björn Eriksson. Riksidrottsstyrelsen föreslår också att förslag tas fram på hur RF och de olika idrotternas förbund ska kunna agera för att förhindra att ledare som allvarligt bryter mot värdegrunden får fortsätta som ledare inom idrotten. För mer information kontakta Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet 070-626 46 06 För fakta om visselblåsartjänst och idrottsombudsman kontakta Peter Mattsson Verksamhetsområdeschef idrottsutveckling 070-615 05 71    
Läs mer»

 
Inget spel på ungdomar och hörnor (2018-11-09 08:00)
Vi vill att Lotteriinspektionen ger en tydlig vägledning kring vilka spelobjekt som inte är lämpliga på den svenska spelmarknaden. Det skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet och Anders Larsson, ordförande Svenska Ishockeyförbundet i Dagens industri idag. Hela texten: Att kriminalitet dras dit det finns pengar är ingen nyhet. När dessutom upptäcktsrisken är låg och straffen begränsade, blir dragningskraften för brottslingarna svår att stå emot. Spelbolagens utbud på idrott är i allt för många fall ett öppet mål för organiserad brottlighet. Vid årsskiftet kommer Sverige få en ny spelreglering som bygger på att alla utländska spelbolag, som dagligen översköljer oss med reklam, erbjuds söka licens att lagligt verka på den svenska marknaden. Åtgärden är nödvändig för att staten ska kunna återta kontrollen över spelmarknaden. Vi vill att Lotteriinspektionen ger en tydlig vägledning kring vilka spelobjekt som inte är lämpliga på den svenska spelmarknaden. Vårt förslag är att det: ska inte tillåtas spel på sådan lägre tävlingsnivå som berörd idrott har motsatt sig, t.ex. där alla utövare är att betrakta som amatörer, ska inte tillåtas spel på matcher och tävlingar där en inte obetydlig del av idrottarna är under 18 år, ska inte tillåtas att spela på regelbrott, ska inte tillåtas spel som inte har en tydlig koppling till slutresultatet. Att spel om pengar lockar till sig kriminella element och är en grogrund för fusk, mutor och hot är inte ett nytt fenomen som kommit med internet eller mobiltelefoner. Men det har accelererat i en okontrollerbar hastighet de senaste 15 till 20 åren. De senaste åren har problemet med matchfixing ökat kraftigt inom svensk idrott. Ökningen är helt kopplad till förändringarna på spelmarknaden. Det är idag möjligt att spela på fotbollsmatcher där många av spelarna är under 18 år. Det uppmärksammade fallet i Södertälje nyligen, där två personer dömdes för att ha mutat en 15-åring för att fixa en match, visar på den problematik som är förenad med spel på ungdomsidrott. Mutor och hot, med koppling till kriminella element, har flyttat in på skolgården i takt med att spelbolagens vinster ökar. Vi har svårt att ta spelbolagens vackra ord om ansvarstagande på allvar när man erbjuder spel på så låga divisioner att det är osäkert om klubbarna alltid har fullt lag i varje match när matchen blåses igång. Erfarenheten visar att idrottare som inte kämpar om medaljer eller mästerskap eller har idrotten som yrke är mer sårbara ur en matchfixingsynvinkel. Dessutom visar forskningen att kriminella personer använder sig av spel på delmoment i matcher och tävlingar, såsom gula kort och hörnor, för att locka till sig idrottare. Den som väl har fixat en hörna eller ett gult kort fastnar i de kriminellas klor och har mycket svårt att ta sig loss. Sådana spelobjekt som fungerar som dörröppnare för kriminella till idrottare borde inte få finnas. De som har klivit fram och vågat berätta om matchfixing de senaste åren har fått bra stöd från Polismyndighetens aktionsgrupp mot kriminella fokuspersoner i idrottsmiljön. Men det är ett slöseri med resurser att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten framöver ska behöva ägna sig åt att utreda matchfixing i fotbollens sjätte och sjunde division. Nu finns istället ett gyllene tillfälle att försvåra för matchfixarna och låta rättsväsendet använda sina begränsade resurser till annat. När den nya spellagstiftningen träder i kraft den första januari tar staten tillbaka kontrollen över spelmarknaden. Med grund i lagstiftning och förordning ska tillsynsmyndigheten, Lotteriinspektionen, ta fram föreskrifter som reglerar vilka spel som ska vara tillåtna i Sverige. Det är inte bara idrottsrörelsen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som vill få bort de spel som främjar matchfixing. Enligt en ny undersökning av IPSOS är det tydligt att inte heller allmänheten vill ha spel på barn/ungdomar under 18 år. Bara 20 procent av allmänheten vill ha spel på hörnor, gula kort och andra enstaka händelser och bara var fjärde tycker att det är okej med spel på matcher där idrottarna inte är heltidsproffs. Lotteriinspektionens uppdrag att få alla delar på plats innan nyår är mycket svårt. Enligt myndigheten själv är det orealistiskt att nödvändiga föreskrifter finns färdiga till dess. Vi är mycket oroliga att vi kommer att gå in i den nya regleringen utan instrument för att stävja matchfixing i praktiken. Lotteriinspektionen har två val fram till dess att detaljerna är klara. Antingen överlåter man till spelbolagen att självreglera sig de första åren med en stilla bedjan att inte erbjuda olämpliga spelprodukter. Eller så markerar man i besluten från början att spelutbudet ska vara begränsat fram till dess att föreskrifterna är på plats. Väljer Lotteriinspektionen vägen med självreglering lämnar man fältet öppet för den organiserade brottsligheten att förstöra för idrotten ett par år till.   Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet Anders Larsson, ordförande Svenska Ishockeyförbundet   Här hittar du hela IPSOS undersökningen  Mer information om Riksidrottsförbundets arbete mot matchfixing    För mer information kontakta  Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06 
Läs mer»

 
3,9 miljoner kronor ska få fler i rörelse (2018-11-07 10:30)
Tennis i förorten, idrottande studenter och ett Pokemon Go för orienteringsintresserade – det är tre av totalt elva idrottsprojekt som får dela på 3 995 000 kronor från Framåtfonden. Gemensamt för alla projektidéer är att de involverar nya former av fysisk aktivitet, något som bedömts som viktigt för att bryta mönster och få fler i rörelse. Nya idéer ska få långvariga trender att brytas. Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Framåtfond beviljar 3,9 miljoner kronor till elva projektidéer – vars gemensamma syfte är att med nya former av fysisk aktivitet få fler att röra på sig. Det här är den tredje utbetalningen som görs av Framåtfonden, som betalar ut totalt 7,3 miljoner kronor per år. – Barn och unga rör sig alldeles för lite i Sverige och vi måste tillsammans hjälpas åt att bryta den trenden. Framåtfonden möjliggör för specialidrottsförbunden att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse. Förhoppningen är att fler hittar glädjen i att leva ett aktivt liv, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet. Tennisförbundet som beviljas 550 000 kronor för deras projektidé Tennis på gatan säger följande: – Tennis på gatan syftar till att erbjuda barn och ungdomar i segregerade områden en chans att komma i kontakt med idrotten under kontinuerliga former. Målet med projektet är att det över tid ska fungera som vår övergripande paroll för rekrytering av nya spelare. Via Framåtfonden har vi i år startat upp kontinuerlig verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Örebro. Med årets nya utbetalning kan vi fortsätta satsa och se till att tennisen blir mer inkluderande i fler orter, säger Christer Sjöö, generalsekreterare Svenska Tennisförbundet. Syftet med Framåtfonden är att bryta trender att få fler personer att röra på sig, vilket är ett viktigt uppdrag enligt Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden:   – Forskning med rörelsemätare visar att barn och ungdomar i stor utsträckning inte når de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet. Men det är inte bara barn som inte når rekommendationerna, samma sak gäller vuxna. Därför är Framåtfonden viktig för att möjliggöra för fler att leva ett aktivt liv, unga som gamla, utanför idrottens traditionella ramar, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet. Följande förbund får denna gång dela på 3 995 000 kronor: Akademiska idrottsförbundet, 300 000 kronor Vill få studenter i rörelse genom att starta en ny utbildning för aktivitetsledare och erbjuda träning i grupp. Brottningsförbundet, 100 000 kronorVill med projektet Wresfit erbjuda ett träningskoncept som riktar sig till alla – oavsett om det är motionärer, gamla brottare eller personer som aldrig varit i kontakt med idrotten. Badmintonförbundet, 215 000 kronorVill fortsätta satsa på projektet Best on Court, som innebär att barn tillsammans med sina föräldrar får träna och ha kul tillsammans i grupp. Orienteringsförbundet, 300 000 kronorVill fortsätta satsa på Hittaut, ett projekt som innebär att de erbjuder fysiska och digitala kartor med checkpoints – så att barn och unga kan orientera var de än befinner sig. Roddförbundet, 544 000 kronorVill med konceptet #Rowchallenge uppmärksamma skolelever och lärare om rodd som idrott, en modern, rolig och samtidigt tillgänglig idrott. Roddförbundet, 660 000 kronorVill med projektet Kust till Kust erbjuda fler rodd-tillfällen som genom glädjefyllda och roliga aktiviteter på vattnet ska få fler att komma i rörelse. Tennisförbundet, 550 000Vill fortsätta satsa på konceptet Tennis på gatan – där de genom tennisträning i förorter gör idrotten mer inkluderande och tillgänglig. Basketbollförbundet, 500 000Vill med projektet Hemmaplan erbjuda lekfulla träningstillfällen i skolmiljö till barn och ungdomar som står längst bort från att delta i en idrottsförening idag. Skyttesportförbundet, 320 000 kronorVill med grenen Target Sprint locka andra idrottsutövare till idrotten – som kan vara intresserade av att istället för att bara skjuta också springa en sträcka innan skotten tas. Kanotförbundet, 226 000 kronorVill fortsätta satsa på projektet Familjepaddling, som innebär att klubbar bjuder in till paddlingsdagar där nyfikna får möjlighet att testa idrotten på ett både lekfullt och lärorikt sätt. Bowlingförbundet, 280 000 kronorVill bland annat genomföra föreningsbesök i skolor – med syftet att nå yngre och introducera bowling för fler. – Det är fantastiskt att se hur Framåtfonden kan realisera bra idéer, och få följa projektens utveckling från idé till genomförande. Extra glädjande är att många av projekten har fått medel från Framåtfonden tidigare – något som tyder på att de tagits emot väl och gjort skillnad ute i landet, säger Nicklas Biverståhl, sponsringschef på Svenska Spel. Om Framåtfonden Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet varje år samtliga specialidrottsförbund en möjlighet att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler. Förbund som beviljas pengar från fonden vid detta tillfälle är Akademiska Idrottsförbundet, Brottningsförbundet, Badmintonförbundet, Orienteringsförbundet, Roddförbundet, Tennisförbundet, Basketbollförbundet, Skyttesportförbundet, Kanotförbundet och Bowlingförbundet. För mer information, kontakta: Linn Rydstedt, Riksidrottsförbundet08-699 61 23, linn.rydstedt@rf.se  Johan Söderkvist, PR, Svenska Spel070-24 53 116, johan.soderkvist@svenskaspel.se 
Läs mer»

 
Sverige värnar de aktiva och kräver, tillsammans med 16 andra länder, ett reformarbete av WADA (2018-10-30 08:44)
Svensk antidoping ställer sig bakom ett upprop från de internationella antidopingledarna till WADA för att återskapa antidopingarbetets trovärdighet efter den senaste tidens händelser. Ledarna från de största nationella antidopingorganisationerna, inklusive Svensk Antidoping, uppmanar WADA, World Anti-Doping Agency, att förstärka arbetet med att återskapa förtroendet för antidopingverksamheten och WADA. Antidopingledarna menar att detta är en ödesfråga för att säkerställa aktivas självklara rätt till en dopingfri idrott. Uttalandet från 17 nationers antidopingledare är en manifestation byggd på den tidigare publicerade, så kallade ”Copenhagen Reform Proposals”, där gruppen gav ett antal förslag kring hur WADA skall återskapa hög tillit och trovärdighet för sitt arbete. I och med uttalandet stödjer antidopingledarna det förslag som kommit från idrottsutövarna själva om hur WADAs styrning och ledning bör förändras. Detta behandlar bland annat beslutsprocesser, tillsättning av styrelse och kommittéer samt att förbättringsarbetet genomförs med ökad öppenhet och transparens.  Antidopingarbetet finns till för att skydda de rena idrottarna och säkerställa deras rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att klara detta måste det världsomspännande antidopingarbetet lyssna till utövarna och ta deras bekymmer på största allvar, säger Christine Helle, Chef Svensk Antidoping. Vi önskar alla att WADA och antidopingverksamheten skall ha hög tillit och få den position den förtjänar, säger hon vidare. Nedan kan du läsa hela texten för uppropet För mer information kontakta: Christine Helle Chef Svensk Antidoping 072-2460831 International Anti-Doping Leaders stand united with international athlete community in calling for meaningful Reform of WADA Governance  International anti-doping leaders convene for emergency Paris Summit to discuss state of WADA-led anti-doping system and increasingly urgent need to restore faith in the global regulator;  In a clear display of solidarity with athletes, leaders commit to continue to stand “shoulder to shoulder” with global athlete community, urging them not to lose faith in system; “Now is not the time to throw in the towel. At this moment of need, we stand with you and will strive to transform WADA for the better”, say leaders;  Group reaffirms solid commitment to the Copenhagen Reform Proposals;  Group calls for immediate, thorough, independent and transparent investigation commissioned by WADA into potential bullying.  October 29, 2018 Paris, France  Following the unprecedented outcry from the world’s athletes over the recent actions and decisions of the World Anti-Doping Agency (WADA), the leaders of 18 National Anti-Doping Organizations (NADOs) came together for an emergency Summit, hosted by the French Anti-Doping Agency (AFLD) in Paris to discuss the concerning state of the global anti-doping system and the urgent need to restore public and athlete faith in the global regulator (WADA).  Confirming their ongoing and unwavering commitment to stand “shoulder to shoulder” with the global athlete community, and acknowledging the recent global athlete uproar following the process that led to the WADA Executive Committee’s controversial September 20 decision to reinstate the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA), the leaders, in a clear display of solidarity with athletes, stated: “While others may not be listening to your concerns and your solutions for how to improve WADA Governance, we wish to make it clear that we, the anti-doping leaders, do. We stand united with you. We hear and share your concerns, and we stand with you every step of the way to strive to transform WADA so that it respects your rights and makes decisions in the interests of clean sport.” Meeting for the third time this year, the NADO leaders reaffirmed their commitment and greater sense of urgency to the Copenhagen Reform Proposals, a series of reforms focused on independence, transparency and best governance practices, brought forth in August 2016 in the wake of the findings of the McLaren Report, while calling on the international sport community to bolster anti-doping efforts and restore athletes’ faith in fair competition around the globe.  Following on the set of proposals for WADA Governance released by WADA’s Governance Working Group last week, the international leaders pledged their backing to the principles of the athlete-led Governance Reform Paper, The Alternative, launched on October 9, which has broad support across the anti-doping community. We encourage all current and future WADA Leaders to support the principles of the The Alternative and Copenhagen documents.  “Given the athletes’ concerns in WADA’s decision-making and governance process, and after all that we have regrettably witnessed in the wake of the Russian doping crisis, WADA’s limited proposals for governance reform fall far short of what the world’s athletes and other champions of clean sport have been calling for these past two years, and there should be a rethink”, the leaders said. Reiterating their condemnation of the recent decision by WADA to reinstate RUSADA, the international leaders encouraged the community to look forward. “We urge WADA not to repeat the mistakes it made in the process to reinstate RUSADA, and to conduct its actions in a more transparent and open fashion. Looking ahead to the crucial December 31 deadline, we call on WADA to run an open, transparent and clear process for securing the anti-doping samples and, given the gravity of the issue and level of athlete and public interest, for the WADA Compliance Review Committee to convene an urgent and robust meeting to make its recommendation on the compliance of RUSADA. The world is waiting, and the world is watching,” they added.  In a significant development, the leaders also made a clear call for WADA to commission a thorough, transparent, independent investigation into the troubling public allegations of bullying. While discussing ways to move forward, the leaders committed their support for WADA to continue to be the global regulator, albeit with an improved governance structure. “We must continue to work to overhaul WADA Governance, and restore its credibility with athletes and the public.”  Concluding the meeting, the leaders made a clear, unequivocal call for a strengthened WADA, and urged the global regulator to truly listen and incorporate views from athletes: “WADA will rise once again, but only when it embraces global athlete community concerns.”  The following National Anti-Doping Organizations (NADOs) support this release: AFLD (Agence Française de lutte contre le dopage)Anti Doping DanmarkAnti-Doping NorwayAnti-Doping SingaporeASADA (Australian Sports Anti-Doping Authority)CCES (Canadian Centre for Ethics in Sport)Doping AutoriteitDrug Free Sport New ZealandFINCIS (Finnish Center for Integrity in Sports)NADA AustriaNADA GermanyPOLADA (Poland Anti-Doping Agency)Sport IrelandSwedish Sport ConfederationSwiss Anti-DopingUKAD (UK Anti-Doping)USADA (US Anti-Doping Agency) Mer om Wada
Läs mer»

 
Långsiktigheten avgörande om idrottsrörelsen ska fortsätta vara en integrationsmotor (2018-10-15 10:58)
Oavsett vilka som kommer att styra Sverige måste de politiska partierna se vikten av vårt arbete med etablering och segregerade områden. Det skriver Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, i Dagens samhälle. Under 2016 och 2017 anordnade idrottsrörelsen aktiviteter för ökad inkludering för nästan 790 000 deltagare i nästan samtliga av landets 290 kommuner. Men för oss är det här arbetet viktigare än en siffra. Vi möter människor som flytt från en outhärdlig situation i hemlandet, genomlevt en omänsklig flykt och i många fall hamnat ensamma i ett land med ett främmande språk, andra sociala koder, traditioner och nya vanor. Vi vill göra och gör skillnad för dessa människor. Inte för att idrott är lösningen på deras situation utan för att vi kan erbjuda en rolig och meningsfull sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid, möjlighet till engagemang och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället. Oavsett vilka som kommer att styra Sverige måste de politiska partierna se vikten av vårt arbete med etablering och segregerade områden. Därför vill vi att:  •    Den nya regeringen ska ge fortsatt ekonomiskt långsiktigt stöd för idrottsrörelsens arbete med etablering och segregerade områden. Det skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, i Dagens samhälle.  Här kan du läsa hela texten  För mer information kontakta  Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06
Läs mer»

 
Väntar besked från en tillträdande regering (2018-10-12 14:56)
Det nya politiska styret i Stockholm, Alliansen tillsammans med Miljöpartiet, säger nej till OS i Stockholm år 2026. Karin Ernlund, C, menade att dörren inte stängs helt för OS i framtiden men att det till 2026 inte är aktuellt.Det nya politiska styret i Stockholm, Alliansen tillsammans med Miljöpartiet, säger nej till OS i Stockholm år 2026. Karin Ernlund, C, menade att dörren inte stängs helt för OS i framtiden men att det till 2026 inte är aktuellt. – Min inställning har hela tiden varit att vi ska respektera vad politikerna säger i frågan. Nu har vi ett svar från politiken i Stockholm. Det är ett givetvis ett bakslag, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. I förra veckan meddelade Internationella Olympiska kommittén att Sverige och Stockholm utsågs till en av tre värdstäder i processen inför OS 2026. – I och med Stockholms besked i dag behöver vi samråda med Sveriges Olympiska kommitté och Sveriges Paralympiska kommitté och även invänta besked från en tillträdande regering. Vi behöver veta vad politiken säger både lokalt och på regeringsnivå, säger Björn Eriksson. För mer information kontakta Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06
Läs mer»

 
VM i simning, boule eller innebandy kan komma till din stad (2018-10-11 07:57)
I Visby den 16 och 17 oktober har 34 organisationer från 30 städer/destinationer och 13 distriktsidrottsförbund möjlighet att hitta rätt bland representanter från 26 specialidrottsförbund . Kanske kommer EM eller VM i simning, boule, orientering eller innebandy till din stad?Idrott och destination är en mötesplats för att Sverige ska bli ännu starkare arbetet med nationella och internationella idrottsevenemang. Den 16 och 17 oktober står Visby och Region Gotland värd. Mötesplatsen innehåller möjligheter för destinationer/städer/regioner, idrotter och distrikt att få tid för kunskapsbyggande samtal och att hitta rätt matchning för eventuella framtida samarbeten. Förutom möten mellan idrottsförbund och destinationer ingår detta år bland annat ett besök på ICA MAXI Arena samt en rad föreläsningar som belyser olika aspekter i evenemangen, exempel EM i Ridsport och vad som hände efter att lamporna släcktes. Var: Wisby Strand, Visby När: Tisdag 16 oktober 12.00–17.30, onsdag 17 oktober 09.00–14.30 Följande organisationer och destinationer/städer/regioner är hittills anmälda DestinationerEskilstuna kommunVisit BlekingeAttraktiva Oskarshamn AB Gotlands besöksnäringVästerås StadSöderhamns kommunGreatEvent of Karlstad, Karlstad Kommun.Visit SöderhamnÖstersunds kommunYstad kommunDestination UppsalaRegionförbundet i Kalmar länDestination HalmstadJönköpings kommunÖrebrokompanietHelsingborg Convention & Event BureauVisit UmeåDestination Kalmar Göteborg & CoDestination JönköpingVisit Dalarna AB Malmö StadVisit StockholmVäxjö & CoDestination Eskilstuna Göransson ArenaEvent in Skåne ABKultur & Fritid Gävle kommunÖrnsköldsvik/Destination Höga KustenVisit Linköping & CoGotland Convention BureauRegion Gotland Karlstad kommunVästervik Framåt SpecialidrottsförbundDanssportförbundetGolfförbundetBordtennisförbundetBouleförbundetSvensk VolleybollKlätterförbundetOrienteringsförbundetHandbollförbundetBilsportförbundetStyrkelyftförbundetVarpaförbundetKonståkningsförbundetSvensk SimidrottGymnastikförbundet FotbollförbundetTriathlonförbundetCurlingförbundetParasport Sverige FriidrottsförbundetSvensk Innebandy BasketbollförbundetBågskytteförbundetBrottningsförbundetSveriges Akademiska idrottsförbundRidsportförbundet DistriktsidrottsförbundGävleborgs idrottsförbundVästernorrlands idrottsförbundVästra Götalands idrottsförbundVästmanlands idrottsförbundSmålandsidrottenGotlands idrottsförbundVästerbottens idrottsförbundUpplands idrottsförbundHallands idrottsförbundBlekinge idrottsförbundSkåneidrottenÖrebro läns idrottsförbundVärmlands idrottsförbund Idrottens och besöksnäringens gemensamma strategi för internationella evenemang hittar du här Stöd, kunskap och verktyg inom området nationella och internationella idrottsevenemang hittar du på Centrum för idrottsevenemang För mer information kontakta Leif JohanssonInternationella evenemang, Riksidrottsförbundet 08-699 62 26
Läs mer»

 
Sverige och Stockholm - kandidat till OS och Paralympics 2026 (2018-10-09 20:10)
Internationella Olympiska kommittén (IOK) röstade på tisdagen fram Sverige och Stockholm som en av tre kandidater till värdskapet för vinter-OS och Paralympics 2026. Det koncept som har fått IOK:s gillande inbegriper Stockholm som huvudort samt Åre, Falun och Sigulda i Lettland. I sin rapport om Stockholm, som en av tre kandidatstäder, skriver IOK följande: Stockholm har presenterat en tilltalande kandidatur för att stå som värd för vinter-OS och Paralympics 2026. Stockholm är en modern huvudstad med historiska kvarter mitt i stadskärnan. Stockholm kommer att erbjuda arenor i stadens centrum som skulle kunna ge energifyllda tävlingar och lyfta upplevelsen av olympiska spel till nya nivåer. Svenskarna älskar vintersport och Sverige har mångårig erfarenhet av stora arrangemang samt väletablerade världscuparenor som är nödvändiga för att leverera lyckade spel. Stockholm har utvecklat ett olympiskt koncept, helt i linje med Agenda 2020/New Norm, som har identifierat stadens framtida behov och siktar på att förbättra livet för dess innevånare. För idrottsrörelsen i Sverige är ett OS och Paralympics en möjlighet att stärka det förändringsarbetet som hela idrottsrörelsen är inne i. Visionen för svensk idrott handlar både om att vara internationellt konkurrenskraftig i många idrotter och att utveckla idrott hela livet. Med OS och Paralympics 2026 kan vi växla upp arbetet för att få fler medaljer och en ny syn på träning och tävling för att få så många som möjligt att idrotta. För att lyckas med detta är det nödvändigt med en bred politisk uppbackning och ett ökat stöd så att de olympiska och paralympiska spelen kan skapa mervärden för idrotten. I Riksidrottsförbundets strategi för internationella evenemang som tagits fram tillsammans med besöksnäringen finns tydliga mål att Sverige år 2025 ska ha fördubblat antalet hållbara internationella idrottsevenemang och idrottsmöten. Därför är det självklart för idrotten att ett OS och Paralympics i Sverige 2026 ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart på en nivå som skapar ett internationellt föredöme. Detta arbete har redan startat då hållbarhet är centralt och bärande i vårt koncept, bland annat genom samverkan med civilsamhällsorganisationer och andra intressenter. IOK har presenterat förbättrade förutsättningar för värdskap för vinterspelen 2026. Bland annat ingår ett bidrag från IOK om närmare nio miljarder kronor, vilket för svenska förhållanden är unikt stort. Detta bidrag täcker majoriteten av den totala genomförandebudgeten. Den kvarvarande delen täcks av biljettförsäljningen och kommersiella intäkter. IOK:s nya riktlinjer kräver att spelen genomförs hållbart och att existerande anläggningar används i så stor utsträckning som möjligt. Dessa krav på arrangerande orter och länder passar de svenska förhållandena väl, då vi redan har det mesta av vad som krävs i fråga om anläggningar och infrastruktur. Hela arbetet med OS och Paralympics drivs gemensamt av Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté. Den gemensamma plattformen är att satsningen ska komma hela den svenska idrotten till del och att alla delar av idrottsrörelsen behöver samverka för att nå dit.   För mer information kontakta Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet  070-626 46 06 Mats ÅrjesOrdförande Sveriges Olympiska Kommitté08-402 68 00 Margareta IsraelssonOrdförande Sveriges Paralympiska Kommitté070-671 04 40 Richard BrisiusVD för OS- och Paralympics 2026-bolaget 073-347 24 50     IOK:s utskick om de andra kandidatstäderna: CalgaryStaden andas arvet efter spelen 1988 och kan optimalt använda existerande arenor under 2026. Calgary har värdefull erfarenhet och expertis av att arrangera vintersporttävlingar och stora evenemang. Staden, provinsen och folket älskar vintersport. I dialog med IOK har Calgary utvecklat ett koncept och en vision som passar den nya eran med Agenda 2020/New Norm likväl som stadens långsiktiga mål. Milano/Cortina d’AmpezzoMilano och Cortina d’Ampezzo kan kombinera fördelarna med en stor europeisk stad och en populär bergsregion i de italienska Alperna. Kandidaturen drar nytta av regionens starka vintersporthistoria, tradition och erfarenhet, liksom italienarnas kärlek och passion för idrott. Projektet kan dra nytta av den ekonomiska styrkan som finns i den norra delen av Italien. Medan planeringen är på ett tidigt stadium, så har projektet potential att uppnå de långsiktiga mål som finns för staden och regionen i linje med Agenda 2020/New Norm.    
Läs mer»

 
Barnens spelregler ett lyckat samarbete (2018-10-01 09:14)
I januari 2018 lanserade Riksidrottsförbundet och Bris sitt gemensamma initiativ för en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott. ”Barnens spelregler” sammanfattar barn och ungas rättigheter i sju enkla regler. Över 50 000 böcker har nått föreningar runt om i landet och bidragit till spännande diskussioner i många olika idrotter. Materialet har också nominerats till flera priser. ”Idrott ska var roligt! Alla barn har rätt att må bra, känna sig välkomna och utvecklas i en trygg gemenskap.” Så står det i inledningen till Barnens spelregler, ett material som ska ge liv åt viktiga samtal i idrottsföreningen och ge stöd och kunskap till både unga idrottare och vuxna ledare om barns rättigheter.  Ett drygt halvår senare har fler än 50 000 böcker distribuerats inom idrottsrörelsen, samt en stor mängd affischer, klistermärken och filmer. Barnens spelregler har använts vid utbildningar, barn- och ungdomsturneringar, i skolor och på samlingsplatser för tränare och ledare. Materialet har använts inom dussintals olika idrotter och flera specialidrottsförbund planerar nya initiativ inom sin idrott. – Barnens spelregler har varit ett välkommet stöd i många förbund och föreningar. Vi vill självklart att alla barn och unga ska ha en positiv upplevelse när de kommer till idrottsrörelsen så att de ska fortsätta idrotta hela livet. Det här materialet har varit en del i vårt spännande samarbete med Bris, säger Stefan Bergh, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet. Kommentarerna har strömmat in från idrottsföreningar över hela landet. ”Klockrent och pedagogiskt”, meddelar en ridklubb på västkusten som delade ut boken till alla ungdomar i föreningen. En golfklubb i Stockholmsområdet hälsar att boken användes till diskussioner med barnen under sitt sommarläger. ”Superbra initiativ”, säger en skidklubb i Jämtland. – Barnens spelregler har fått igång viktiga samtal inom idrotten och fler barn och unga har fått kunskap om sina rättigheter. Bris förhoppning är att kampanjen bidrar till att hela idrottsrörelsen har fortsatt fokus på tryggheten i idrotten, och arbetar med frågan inför att barnkonventionen blir lag år 2020, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris. Barnens spelregler är ett stödmaterial som ger liv åt viktiga samtal om barns rättigheter. Behöver din förening eller du som ledare, förälder eller ungdom hjälp med att lyfta diskussionen om barns rättigheter inom idrotten eller stöd i dialog finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrottsfrågor i alla idrottsdistrikt från norr till söder i Sverige. Är du orolig för ett barn i din förening kan du ringa Bris stödlinje för idrottsledare 070-440 00 42 Här hittar du mer information om Barnens spelregler  För mer information kontakta Anna Setzman                                                                           Pressansvarig Riksidrottsförbundet                                          070-564 52 16                                                                            Anna HolmqvistPressekreterare Bris070-779 95 06
Läs mer»

 
Andreas Kramer – en av 71 idrottare som tilldelas elitidrottsstipendium (2018-09-26 07:59)

Läs mer»

 
Sverige ställer sig bakom att inte erkänna Rysslands antidopingorganisation (2018-09-19 17:58)
Sverige ställde sig bakom uppropet från de internationella antidopingledarna till WADA att inte erkänna Rysslands antidopingorganisation, RUSADA. Wada beslutade ändå att godkänna RUSADA, ett beslut som mött mycket kritik från både aktiva och flera länders nationella antidopingorganisationer, NADO, däribland Sverige. Ledarna från ett antal av de större nationella antidopingorganisationerna, inklusive Sverige, uppmanade WADA, World Anti-Doping Agency, att skjuta upp sitt beslut i torsdags att åter erkänna den ryska antidopningsbyrån (RUSADA) tills landet kan bevisa att det har uppfyllt de krav som WADA tidigare ställt upp, WADA Roadmap. Ryssland har till exempel ännu inte accepterat de slutsatser som framkommit i WADAs rapport, Mc Laren- rapporten, avseende den organiserade manipuleringen av antidopingverksamheten i landet och med ryska idrottsutövares dopingprov. Vidare uppmanar gruppen av företrädare för de nationella antidopingorganisationerna att inte erkänna RUSADA intill dess att WADA erhållit alla de analytiska data från Moskvas dopinglaboratoriums databas, LIMS, vilka skulle göra det möjligt att avslöja överträdelser mot dopingreglerna. För att skydda de rena idrottsutövarnas intressen är det av största vikt att WADA vidhåller de krav som ursprungligen framställts avseende Rysslands anti-dopingarbete och inte vänder ryggen till majoriteten av världens idrottsutövare – de som tävlar rent genom att WADA själv reviderar och mildrar kraven på Ryssland. Nedan kan du läsa hela texten för uppropet För mer information kontakta Christine HelleChef Svensk Antidoping072-2460831 Statement by International Anti-Doping Leaders International Anti-Doping Leaders call on the World Anti-Doping Agency to postpone its decision on Thursday to reinstate the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) until such time as the country can prove it has fulfilled the WADA Roadmap. Leaders urge WADA not to reinstate RUSADA until such time as it is in receipt of all Moscow Laboratory Information Management System (LIMS) analytical data, allowing anti-doping rule violations to be pursued and justice to be sought for clean athletes impacted by the Pound and McLaren Reports.Statement made by the Anti-Doping Leaders of: Australia, Austria, Canada, Finland, Germany, Ireland, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Sweden, UK, USA.18 September 2018 We, the international anti-doping leaders are dismayed at the compromise being recommended on Friday (14 September) by a majority of the World Anti-Doping Agency Compliance Review Committee (CRC) to reinstate the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA). RUSADA was declared non-compliant following the WADA Independent Commission’s release of its devastating report into doping in Russian athletics in November 2015 (the Pound Report). The exchange of letters between WADA and Russia – which were printed by media at the weekend as a result of WADA’s failure to do so - neglect the Roadmap set by WADA’s Executive Committee and agreed by Russia in August 2017. The letters represent a clear “shifting of the goalposts” by WADA. We cannot understand or accept that the simple fact that the two remaining conditions – regarding Russian acceptance of the McLaren Report and access for WADA to the Moscow laboratory – remain unfulfilled, and yet WADA’s leading compliance body is recommending the reinstatement of a country that perpetrated the worst doping system ever seen in international sport. Of particular concern is the fact that the Russian Government has yet to provide appropriate access for WADA to the stored urine samples in the Moscow Laboratory. By way of a letter on 22 June 2018, WADA set out clear requirements to meet this, and also stated:“We have consulted appropriately, and we make the offer that if the Investigative Committee agrees to this co-operation unconditionally, and confirms to us that they will do so at an agreed time in 2018, then WADA will consider that the second condition [access to the Moscow Laboratory] is satisfied. These are not new proposals and we wish to avoid any accusation that WADA “moves the goalposts”. For the avoidance of doubt, we, the international anti-doping leaders wish to place on record that the goal posts have been moved. The Roadmap has changed. This is quite simply unacceptable and will not restore confidence in global sport at a time when athletes and sports fans need it most. We implore WADA not to consider reinstating RUSADA until such time as it is in receipt of all Moscow Laboratory Information Management System (LIMS) analytical data, which is essential information and evidencethat will help pursue anti-doping rule violations across all sports identified in the Pound and McLaren Reports. Until Russia provides this information and access to samples for reanalysis, unconditionally and within an agreed timeframe, it cannot be deemed to have met this crucial Roadmap requirement. The global athlete community has taken an unprecedented step to voice their concerns at the WADA Compliance Review Committee’s sudden and new recommendation to reinstate Russia at WADA’s Executive Committee meeting on the Seychelles on 20 September. It sends a message to the world that doping is tolerated at a time when we need to send the entirely opposite message. In the interests of clean athletes, and to uphold confidence in international sport, we urge the World Anti-Doping Agency to postpone the decision of its Executive Committee on Thursday until such time as Russia has clearly and publicly met the outstanding conditions of WADA’s Roadmap and can confirm it is in possession of the crucial LIMS data. Now is not the time for WADA to U-Turn on its Roadmap. It is not the time for WADA to turn its back on the majority: the clean athletes and sports fans.
Läs mer»

 
Den nordiska idrottsmodellen ska värnas (2018-09-18 14:44)
Den nordiska idrottsmodellen byggd på frivillighet och självständiga idrottsförbund i nära samarbete med det offentliga ska värnas understryker ordförandena för de nordiska riksidrottsförbunden och olympiska kommittéerna i en gemensamt uttalande.Idrottensrörelsens struktur, roll i samhället och förhållande till det offentliga är snarlika i de nordiska länderna. En folkrörelsemodell som bygger på ideellt ledarskap, stark självständighet men också nära samarbete med stat, landsting och kommun. – Den nordiska modellen är världsbäst om vi ser till antal engagerade, andel idrottare i befolkningen och till internationella framgångar i förhållande till vår trots allt ringa folkmängd, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. De nordiska riksidrottsförbunden och olympiska kommittéerna gjorde ett gemensamt uttalande vid sitt årliga möte i helgen för att understryka vikten av att modellen värnas och att idrottsrörelsens kraft utvecklas i gott samspel mellan idrottsrörelsen och det offentliga.   – Det finns en växande oro inom den nordiska idrottsfamiljen för att politiken vill hantera folkrörelsen idrott som om vi var en myndighet. Att redovisa hur vi använder skattemedel ska vi självklart göra. Men det är viktigt att detaljstyrningen genom exempelvis öronmärkning av resurser inte ökar, säger Björn Eriksson. En utmaning i de nordiska idrottsorganisationerna är att få fler personer med funktionsnedsättning aktiva i idrottsrörelsen. I ett gemensamt uttalande visade den nordiska idrotten att vi behöver göra mer tillsammans. Forskning visar att personer med funktionsnedsättning deltar i avsevärt lägre utsträckning och att de individuella och samhälleliga vinsterna med ökat idrottande bland personer med funktionsnedsättning är stora. – Det är mycket bra att vi tillsammans med våra nordiska kollegor kan lära av varandra och lyfta paraidrotten. Riksidrottsförbundets stämma 2017 antog en handlingsplan plan för att fler personer med funktionsnedsättning ska börja idrotta i förening. Det nordiska arbetet ger ytterligare energi till det arbetet, Björn Eriksson.   Här kan du läsa hela det gemensamma uttalande om idrottsrörelsens betydelse och roll i samhället samt dess samverkan med det offentliga i de nordiska länderna. Här kan du läsa hela det gemensamma uttalandet om paraidrottens roll och betydelse i Norden. För mer information kontakta Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06
Läs mer»

 
Norden tar gemensamma steg mot matchfixing (2018-09-17 11:31)
I helgen beslutade de nordiska riksidrottsförbunden och olympiska kommittéerna att införa ett gemensamt avstängningssystem för matchfixing.– Både idrotten och matchfixingproblematiken är internationell därför måste vi ta internationella grepp för att motverka den. Att vi i de nordiska länderna tar ett gemensamt ansvar ser jag som ett viktigt steg i den internationella samverkan mot matchfixing över nations- och idrottsgränser, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Det nordiska idrottsmötet mellan riksidrottsförbunden och de olympiska kommittéerna hölls i Visby under helgen och man enades om tre punkter för att motverka matchfixing. Säkerställa att adekvata regelverk i enlighet med den olympiska koden mot matchfixing finns inom respektive idrottsorganisation. Säkerställa att organisationerna kan ingå bilaterala överenskommelser där respektive regelverks sanktioner erkänns. De nordiska ländernas nationella idrottsorganisationer ska uppmuntras att ingå bilaterala avtal enligt punkt 2. Avrapportering av dessa åtaganden ska ske efter sommaren 2019 på nästkommande nordiska idrottsmöte. – Riksidrottsförbundet har sedan 2017 ett heltäckande matchfixingreglemente på plats. Tillsammans med de andra nordiska riksidrottsförbunden skickar vi en tydlig signal till som vill förstöra vår idrott att vi kommer att jaga dem och straffa dem över nationsgränserna, säger Björn Eriksson.   För mer information kontakta Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06
Läs mer»

 
Spel på ungdomsidrott måste förbjudas (2018-09-06 11:47)
Idag föll domen mot de två fotbollsspelande ungdomarna i Södertälje, idag 18- och 19 år gamla, som åtalats för att ha mutat en då 15-årig lagkamrat till att underprestera i en match i U-19-serien.– Även om domen är villkorlig är det en mycket viktig signal att samhället inte tolererar den här typen av brottslighet. Den förstör för de här ungdomar och för idrotten, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Idag går det att satsa pengar på fotbollsspelande svenska ungdomar så gott som varje dag på spelbolag som finns utomlands men riktar sig mot svenska konsumenter. Många av de bolagen kommer söka licens för att få verka inom den nya svenska spelregleringen som träder i kraft efter årsskiftet 2018/2019. – Att skrupelfritt erbjuda spel på ungdomar, som handlar om när det gäller U-19-serierna i fotboll, är helt ansvarslöst och oacceptabelt. För de bolagen handlar det bara om att tjäna pengar oavsett konsekvenserna för dessa ungdomar eller idrotten. Det är en direkt inkörsport för ungdomar till organiserad kriminalitet, säger Björn Eriksson. Med den reformerade spelregleringen kan ansvarig myndighet, Lotteriinspektionen, bestämma vilka spelobjekt som ska vara tillåtna för de spelbolag som vill få licens i Sverige. Detaljerna i dessa regelverk arbetas fram under hösten. – Lotteriinspektionen har ett gyllene tillfälle att redan från början markera att om man ska verka i Sverige ska man inte förstöra för den svenska idrottsrörelsen. Jag förväntar mig att myndighetens regelverk kommer vara stramt och att idrottens åsikt om pengaspel på deras matcher och tävlingar är vägledande, säger Björn Eriksson. En undersökning från 2016 visar att bara fyra procent av allmänheten tycker att pengaspel på ungdomsidrott ska vara tillåtet och bara 13 procent tycker att pengaspel på amatöridrott ska vara tillåtet. – Matchfixing är ett av de största hoten mot idrotten. Vi ska göra allt vi kan för att få bort det. Men vi kommer inte att klara det utan att Lotteriinspektionens ställer krav på ett ansvarsfullt spelutbud, säger Björn Eriksson. För mer information kontakta  Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06 
Läs mer»

 
Folkhälsobomben tickar snabbare med dålig samhällsplanering (2018-09-05 07:00)
Stillasittande är en av de största orsakerna till ökande folkhälsosjukdomar och behovet av motion och rörelse har aldrig varit större än idag. Rikspolitiken ser problemet, men inte lösningarna. Det skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, i Dagens samhälle. Stillasittande är en av de största orsakerna till ökande folkhälsosjukdomar och behovet av motion och rörelse har aldrig varit större än idag. Enligt en rapport från nordiska ministerrådet är svenska barn de mest stillasittande i Norden. Rikspolitiken ser problemet, men inte lösningarna. Man hänvisar till att detta är upp till kommunerna att lösa. Men om kommunerna inte löser detta? Då måste staten reagera på ett växande problem.  Idag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Det är gör att svenska barn är det mest stillasittande i Norden. Riksidrottsförbundets nya undersökning visar att knappt hälften av kommunerna har gjort en analys på anläggningstillgången och bara var tredje kommun har en långsiktig plan för idrottsanläggningar. Antalet idrottsplatser har inte ökat på 30 år samtidigt som vi blivit 1,4 miljoner fler. Det står tusentals barn i kö i större och växande städer för att få vara med i idrotten, men hallarna och planerna räcker inte till. Lägg till att vi har den högsta byggtakten sedan miljonprogrammets dagar, så börjat det likna ett recept för en hälsobomb som obönhörligt tickar allt snabbare.  Det är en paradox att samtidigt som idrottsplatser nedprioriteras i samhällsplaneringen eller befintliga bostadsområden förtätas kan vi se att det är en viktig fråga för svenskarna. En undersökning från IPSOS från januari 2018 visar att hela 90 procent av svenska folket anser att det är viktigt eller mycket viktigt med en idrottshall eller idrottsyta i anslutning till skolan och 94 procent anser att tillgång till idrottshallar och planer har en stor eller mycket stor betydelse för barns- och ungas hälsa.  I ivern att möta behovet av fler bostäder har politiken de senaste åren arbetat för att förenkla och snabba på bygget av nya stadsdelar och förtätning av befintliga områden. Men när det ska gå snabbt så kan det ibland också bli fel. Blir det fel i samhällsplaneringen riskerar de boende att få leva med bristerna i många år.  Redan idag vittnar sjukvården om att sjukvårdskostnader kopplade till stillasittande ökar successivt. Riksdagen och regeringen har beslutat om mer idrottsundervisning och mer daglig rörelse i skolan. Det är bra, men då behöver tillgången till idrottsytor och idrottens roll i samhällsplaneringen tas på allvar.    Det ska inte bli fort och fel. Därför vill Riksidrottsförbundet att ordet idrott skrivs in i plan- och bygglagen (PBL). Det skulle säkerställa att kommunerna tar med idrotten i samhällsplaneringen och planerar in idrottsytor när nya bostadsområden byggs och befintliga utvecklas.  Varken väljarnas röst eller vår argumentation möter positiv respons bland riksdagspartierna. I en enkät som Riksidrottsförbundet har skickat till partierna vill bara Vänsterpartiet att ordet idrott ska skrivas in i PBL.  I en debatt i Sveriges radio i helgen bekräftade både socialminister Annika Strandhälls (S) och Moderaternas idrottspolitiska talesperson problembilden. Annika Strandhäll (s) öppnade för diskussion men ingen av dem hade förslag på några konkreta lösningar.   Jag undrar om de verkligen inser hur snabbt folkhälsobomben tickar?   Jag undrar om de förstår hur svårt det är att bygga in plats för rörelse och idrott i bostadsområden i efterhand?  Jag vill inte att tiotusentals unga ska växa upp i soffan med en kölapp i handen. Jag vill att de ska växa upp på planen, i backen eller hallen. De ska svettas, kämpa och skratta tillsammans med sina kompisar. Då kommer de må bättre och vi har desarmerat folkhälsobomben innan det är för sent.    Björn Eriksson  Ordförande Riksidrottsförbundet     Här kan du läsa Björn Erikssons text på debattplats i Dagens samhälle 
Läs mer»

 
Idrott i lokalmedia (2018-09-03 16:39)
Vikten av att barn och ungdomar ges möjligheter till fysisk aktivitet lyfts på debattplats i Dalarna, vänsterpartiet i Ulricehamn lovar, precis som på riksnivå, gratis idrottsskola och i Västerås frågas partierna ut om satsningar på anläggningar. Läs mer, se inslag och inspireras av idrott, föreningsaktiviteter och idrottsdebatter som i tider av valspurtande aktivt förs och lyfts i lokalmedia runt om i landet.Idrott och fysisk aktivitet är bra för hälsan och skolresultaten Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, folkhälsan, integrationen och skolresultaten. Rörelse – helst tillsammans med andra – ger en rad positiva effekter, både för den enskilde och för samhället. Med bättre kondition ökar bland annat chanserna att kunna tillgodogöra sig ny kunskap och lyckas väl i skolan. Vi menar därför att det är viktigt att lägga grunden för bra vanor tidigt i livet. Läs hela debatten i Dalarnas tidning   Vänsterpartiet vill införa avgiftsfri idrottsskola för alla 6–12-åringar Idrottsskolan – minst en per kommun - kommer att vara ett samarrangemang mellan olika ideella föreningar. Barnen får möjlighet att prova på olika sporter utan press att specialisera sig för tidigt. Därefter kan de välja att stanna kvar i idrottsskolans regi eller gå med i föreningarnas övriga verksamhet och de idrottsgrenar som de är mest intresserade av. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med sina cirka tre miljoner medlemmar och över en halv miljon ideella ledare. Varje dag året runt tränar nästan 145 000 barn och ungdomar i en idrottsförening någonstans i Sverige. Idrotten är en viktig del av samhället som ger människor en känsla av sammanhang och kamratskap. Läs hela debatten från vänsterpartiet i Ulricehamn i Ulricehamns tidning   Föreningar i Västerås efterfrågar fler anläggningar – vad vill partierna? Satsningar på idrottsytor har inte hängt med befolkningsökningen i Västerås menar idrottsförbundet. Föreningar efterfrågar fler anläggningar och mer resurser till idrotten. Men vad vill de olika partierna satsa på? Västmanland idrottsförbund och Västerås idrottsallians ställde frågor till partierna inför valet. En av dem handlade om just idrottsytor. Vad svarar partierna? Se inslaget på SVT Västmanland     Idrott för äldre ger ett friskare Norrbotten Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos seniorer minskar för tidig död, sjukdom och funktionshinder. Det gäller såväl fysiska aktiviteter som sociala och kulturella. Förutom mindre sjukdom ger fysisk aktivitet ökad livskvalitet tack vare mer energi, ökat oberoende och större social aktivitet. Det betyder fler år med god hälsa och längre liv. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang. Att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, det vill säga att röra på sig, är en av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter. Genom idrottsrörelsens omfattning med 20 000 idrottsföreningar över hela landet och 700 föreningar här i Norrbotten kan vi erbjuda alternativ för alla, oavsett ålder och ambitionsnivå, och därmed kan idrotten också spela en viktig roll för folkhälsan. Läs hela debatten från Norrbottens idrottsförbund i Norrbottens kuriren Gör utrymme för paraidrotten Erfarenheterna från Vallbacksskolans Idrottshall i Gävle är goda och Uppsala borde ta efter. Idrott är viktigt. Det är bra för hälsan, stärker självkänslan och bidrar många gånger till gemenskap och ett socialt sammanhang. De positiva effekterna av idrott är så stora att vi bör planera ett samhälle där varje individ, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att idrotta. Viljan att idrotta finns hos så väl barn som ungdomar, vuxna som äldre liksom hos personer med och utan funktionsnedsättning. Det skriver Mohamad Hassan (L) i Uppsala och förespråkar idrottshallar som fungerar för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Läs hela debatten i UNT   Här kan du läsa mer om idrottens valfrågor  Här kan du läsa om vad riksdagspartierna svarar på idrottens valfrågor    För mer information kontakta  Anna SetzmanPressansvarig Riksidrottsförbundet 070-564 52 16
Läs mer»

 
Hallbrist sätter stopp för idrotten (2018-08-31 10:34)
Sju av tio kommuner i Sverige anser att de har färre idrottsytor och hallar än vad som efterfrågas. Det visar Riksidrottsförbundets årliga kommunstudie som pekar på brister främst gällande isytor, idrottshallar och simhallar. Samtidigt visar studien att en liten ökning av kommuner som tar fram långsiktiga planer.- Det är hög tid att ta anläggningsbristen på allvar, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet Svenska skolelever är de mest stillasittande i hela Norden. Idag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Trots det glöms idrotten ofta bort när nya bostadsområden byggs eller när områden förtätas. Samtidigt som idrottsplatser nedprioriteras kan vi se att det är en viktig fråga för svenskarna. En undersökning från IPSOS från januari 2018 visar att hela 90 procent av svenska folket anser att det är viktigt eller mycket viktigt med en idrottshall eller idrottsyta i anslutning till skolan och 94 procent anser att tillgång till idrottshallar och planer har en stor eller mycket stor betydelse för barns- och ungas hälsa. Knappt hälften av de kommuner som har svarat på Riksidrottsförbundets kommunstudie har gjort en analys av tillgången på idrottsanläggningar och idrottsytor. Där framgår att isytor, idrottshallar och simhallar sticker ut när det gäller efterfrågan kontra tillgång i landets kommuner. Det bekräftas även av de mejl som har skickats till lokalpolitiker via Riksidrottsförbundets valkampanj ”Bygg för vår hälsa”. - Idrottsföreningar ska inte tvingas säga nej till nya utövare och brist på anläggningar ska inte vara ett hinder för barn och unga att röra på sig i sitt närområde. Vi vill att idrott skrivs in i plan- och bygglagen samt i Boverkets vägledning för att säkerställa att idrotten kommer med tidigare i samhällsplaneringsprocessen, säger Björn Eriksson Samtidigt finns ljusglimtar i årets rapport. Den visar att fler kommuner än tidigare har en långsiktig utvecklingsplan för idrottsanläggningar. En ökning från 25 procent 2017 till 33 procent 2018. - Utan en långsiktig plan är risken stor att idrotten glöms bort eller kommer in alldeles för sent i samhällsplaneringen. Även om det går åt rätt håll tycker jag att bara var tredje kommun har en sådan plan är alldeles för få, säger Björn Eriksson. Här kan du läsa hela kommununderökningen och vad respektive kommun har svarat För mer information kontakta Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06 
Läs mer»

 
Regeringens besked gör det lättare för idrotten att göra rätt (2018-08-30 11:08)
Regeringen har idag beslutat att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet att använda personnummer när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningarna. – Det är mycket glädjande. Användandet av personnummer gör det enklare för oss att kontrollera att skattepengar används på rätt sätt och försvåra fusk. Riksidrottsförbundet agerar i myndighets ställe och tack vare det positiva beskedet kan vi fortsätta kontrollera att pengarna hamnar i rätt ficka. säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet. Varje dag året runt springer, hoppar och simmar fler än 145 000 barn och ungdomar i idrottsföreningar från Ystad till Kiruna. För att stödja den verksamheten fördelar Riksidrottsförbundet 600 miljoner kronor varje år till idrottsföreningar genom det statliga lokala aktivitetsbidraget, LOK. Det är ett stöd som fördelas för barn och unga upp till 25 år och räknas per person och träningstillfälle.  Här finns mer information om idrottens finansiering   För mer information kontakta Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06 
Läs mer»

 
Där föreningar lyfts och drömmar blir verklighet (2018-08-28 05:59)
Under 2015 ökar invandringen till Sverige och idrottsrörelsen får i uppdrag av regeringen att inkludera nyanlända och asylsökande i föreningarnas verksamhet. Resultatet är minst sagt positivt. Idrotten blir en tydlig inkörsport till vänner, språk, sociala nätverk och tillhörighet. Följ med till Angered i Göteborg och ta del av berättelsen om Ari, Street Games och viljan att göra skillnad på riktigt.Det är vår i luften. Parkeringen utanför Angered Aerna är nästintill tom och några gröna grässtrån har letat sig upp genom den spruckna asfalten. Fåglarna kvittrar och solens strålar följer oss fram till ingången. Här i Angered bor nästan 53 000 personer med ursprung från över hundra olika länder. Hälften av invånarna är födda i Sverige och hälften är födda i något annat land. Angered har en ung befolkning - 45 procent av de som bor här är under 30 år och bara tio procent av befolkningen är äldre än 65 år. En mångkulturell stadsdel där många olika religioner finns representerade. De som bor här lever i snitt nästan tio år kortare jämfört med medellivslängden sett till hela landet. Bland invånarna i Angered är arbetslösheten hög och fyra av tio saknar gymnasiebehörighet. Ari Amin jobbar som tekniker på ett stort företag. Han är uppväxt i Angered och känner sitt område väl. Egentligen är det inte hans grej att vara tekniker, men det ger honom trygghet, gemenskap och en stabil inkomst. Efter att ha idrottat i hela sitt liv, uppemot fem pass i veckan, har han slutat helt vilket gör att han inte känner sig tillfreds. Han har nyligen erbjudits en fast anställning när han väljer att ta tjänstledigt och inleda en lång semester. Semestern spenderas med att spela basket på Hammarkullen. Idrottsglädjen kommer tillbaka och det blir många timmar av träning och lika många tankar om framtiden. En tidigare bekant ser honom på planen allt oftare och går dit för att kolla läget. Hon vill att Ari ska komma tillbaka till idrotten och hjälpa till som ledare för hennes lag. Han nappar och följer med. När det är dags för den tredje träningen dyker hon inte upp. Istället står Ari där själv med träningsgruppen och beskedet ”Jag lurade in dig i föreningen, nu får du ta över”. - Jag blev ledare och klev in i styrelsen med visionen att Hammarkullen skulle bli Sveriges bästa basketförening. Vi gick till torget och spelade, vi genomförde en spontanidrottsdag för vuxna. Vi tog med högtalare till basketplanen för att locka dit ungdomar och plötsligt fanns de där. Ganska snabbt insåg jag att det fanns ett enormt sug efter att mötas, ha kul och röra på sig. Jag ville hjälpa de som bor här och bidra till en meningsfull fritid, berättar han. Ari Amin Under 2015 ökar invandringen i Sverige till en ny rekordsiffra. Idrottsrörelsen får i uppdrag av regeringen att inkludera nyanlända och asylsökande i föreningarnas verksamhet och resultatet är minst sagt positivt. Idrotten blir en tydlig inkörsport till vänner, språk, sociala nätverk och tillhörighet. Samtidigt är integrationens utmaningar fortsatt stora. Närmare en halv miljon svenskar lever i Sveriges starkast segregerade områden. Här saknar många, inte minst barn och unga, både sysselsättning och kontakt med det omgivande samhället. Idrottsrörelsens uppdrag utökas och under sen höst 2016 startar fyra av landets distriktsförbund en särskild satsning på att arbeta i de områden där idrotten är svag med extra fokus på storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje. I Angered konstaterar Ari att arenan med fantastiska möjligheter ofta står tom. Han har nu blivit projektanställd av Hammarkullens Basketförening och påbörjat samarbete med andra föreningar för att gemensamt skapa aktiviteter för de boende i området. Tanken är att åka runt till olika bostadsområden och ta med idrotten dit. Att skapa nyfikenhet och visa vad som faktiskt finnas att göra. - Vi lånade ihop saker och bad om hjälp hos lokala handlare. Vi bestämde oss för att kalla konceptet Street Games och målet var att locka minst 20 nya aktiva till våra föreningar. Under sommaren rekryterade vi över 600 nya till idrotten bara i Angered. Ari anställs av Västra Götalands Idrottsförbund där han får fortsätta sitt arbete och utveckla Street Games ytterligare, nu med utgångspunkt från Riksidrottsförbundets satsning på storstäderna. Kärnverksamheten är idrott, men nu inkluderas även läxläsning och ledarutbildning. Ari är ett känt ansikte när han rör sig på gatorna i Angered. Många frågar när det är dags för nästa aktivitet och engagemanget växer sig allt starkare. Street Games inför ett tröjsystem med olika färger och flera syften. Besöker du en aktivitet och provar på får du en vit t-shirt. Är du en ung ledare som är med och skuggar för att i framtiden ta ett större ledaransvar får du en gul t-shirt. Ledare som har utbildats i minst 15 timmar och som sköter aktiviteter och även ska agera förebilder i samhället får en blå t-shirt. Mentorer som leder och är med och styr verksamheten har röda. - Underskatta aldrig värdet av en t-shirt, ler Ari som vet vad han pratar om. Många gånger har han lockat över de som bara stått och tittat och fått dem att prova både idrotter och ledarskap. Ofta har han svarat på frågan om vad som krävs för att få den där åtråvärda tröjan, som skapar tillhörighet för så många unga i området. -Det handlar inte bara om idrott eller fysisk aktivitet. Det här är så mycket mer. De som kommer hit börjar respektera både sig själva och varandra och de som har det allra tuffast hittar plötsligt förebilder. Det leder till förbättrade skolresultat och många har lyckats komma in i samhället och få ett jobb. Jag tror att idrotten har en större roll än vad vi förstår. Det gäller att se till att vi arbetar långsiktigt och gör hållbara satsningar. Vi måste vara modiga och tänka brett i en rörelse som ständigt förändras. Framgångssagorna är många precis som framtidsdrömmarna. Idag finns Street Games i sju olika stadsdelar i Göteborg och alla mellan 0-110 år är välkomna. - Med hjälp av Street Games vill jag ge samma, om inte bättre, förutsättningar för andra som jag själv har haft när jag växte upp här. Street Games handlar om att lyfta föreningen och förverkliga drömmar. Vi vill motverka kriminalitet, droger, ohälsa och utanförskap och visa vår strävan för ett jämlikt Göteborg. Det behövs ett långsiktigt arbete och att fler förstår värdet av det vi gör.
Läs mer»

 
Roliga idrottsdagar för alla på 31 platser i Sverige (2018-08-27 08:21)
Idrottens dag blir ett nationellt evenemang och kommer att arrangeras på 31 orter i Sverige med start den 1 september i Motala. Syftet är att inspirera barn, unga och vuxna att idrotta hela livet och samtidigt uppmuntra till samtal om hur vi ska idrotta i framtiden. En dag som laddas med roliga aktiviteter och nya idéer. Idrottens dag är en del av European Week of Sport som är ett EU-initiativ för att få fler i rörelse.Riksidrottsförbundet arrangerar även en rörelseturné som besöker 12 av de 31 platser där Idrottens dag genomförs. Här är rörelseglädje och aktiviteter i fokus och besökarna får lära sig mer om träning och tävling – både genom att röra på sig i specialdesignade motorikbanor och kolla in utställningen i tältet. – Idrottens dag är en mötesplats som inspirerar. Här kan du prova på idrotter men också delta i samtal om hur vi ska idrotta i framtiden. Vi ska vara där människor finns och lyssna och sänka trösklarna för att fler ska vilja idrotta hela livet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Idrottens dag ser lite olika ut beroende på lokala förutsättningar. Gemensamt är att det finns chanser till idrott, rörelse och inspiration. Alla evenemang är dessutom helt gratis. – Förändringen mot en mer välkomnande, nyfiken och modig idrottsrörelse har börjat och Idrottens dag hoppas vi ska ge fler lust och möjlighet att vara med på resan. Vi vill att fler ska få uppleva glädje och gemenskap i idrottsföreningarna och de som vill utmana sig själva att nå så långt det bara går ska få bättre möjligheter att nå sin fulla potential, säger Björn Eriksson. Idrotten dag är en del av European Week of Sport som är ett EU-initiativ för att få fler i rörelse. Sverige deltog för första gången 2017 och Riksidrottsförbundet är nationell koordinator. Ytterligare samarbetspartner till Idrottens dag är Folkspel. Här arrangeras idrottens dag 2018: Motala - Lördag 1/9  Västerås - Fredag 7/9  Västerås - Lördag 8/9  Eskilstuna - Lördag 8/9 Skövde - Lördag 8/9  Borås - Lördag 8/9  Karlstad - Lördag 13/9  Söderhamn - Lördag 15/9  Östersund - Lördag 15/9  Svedala - Lördag 15/9  Växjö - Lördag 15/9  Kiruna - Onsdag 19/9  Farsta - Onsdag 19/9  Uppsala - Onsdag 19/9  Gävle - Fredag 21/9  Gävle - Lördag 22/9 Hedemora - Lördag 22/9  Falkenberg - Lördag 22/9  Övertorneå - Lördag 22/9  Luleå - Söndag 23/9  Uppsala - Söndag 23/9  Södra Gotland - Onsdag 26/9  Stockholm (Järva) - Onsdag 26/9  Karlshamn - Lördag 29/9  Alvesta - Lördag 29/9  Flen - Lördag 22/9  Örnsköldsvik - Lördag 29/9  Köping - Lördag 29/9  Lidköping - Lördag 29/9  Örebro - Lördag 29/9  Visby - Tisdag 2/10  Örebro - Torsdag 4/10  Skellefteå - Lördag 6/10 Mer information om Idrottens dag och vad som händer på respektive plats hittar du här: http://www.idrottensdag.se/ För mer information kontakta: Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-626 46 06 Anna Setzman Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16
Läs mer»

 
En bildningsresa in i samhället (2018-08-21 11:46)
Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson skriver en något förkortad debattartikel om idrott som en bildningsresa in i samhället på SVT Opinion. Nedan kan du läsa artikeln i i sin helhet.” Jag tyckte det var väldigt jobbigt i början och hade fobi för vatten. Vi började väldigt enkelt, för att känna oss bekväma. Först fick vi gå i vattnet och sedan springa. Nu gör vi en ny övning varje vecka och lär oss och vågar mer och mer. Jag uppskattar att jag har fått den här chansen eftersom jag har velat lära mig simma länge, men inte vågat.” Det handlar om simträning för nyanlända som idrottsrörelsen bedriver. Det är så här det börjar på många ställen runt om i vårt land. Man samlas kring något man vill lära sig, en idrott, men det slutar ofta med så mycket mer. Man får bättre språkkunskaper, man lär känna nya vänner, man får kunskap om vad svenskt föreningsliv är, om demokrati och värdegrund, sociala koder och ibland kan det till och med leda till jobb tack vare utökat nätverk. Ofta kombinerar våra idrottsföreningar idrottsträningen med folkbildning genom vårt studieförbund SISU Idrottsutbildarna. Då kan det handla om till exempel miljöarbete, kultur eller kostlära. SISU:s arbete utgår från folkbildningens mål om att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. När medlemmar möts och pratar om hur de vill ha det i sin förening, så stärks medlemsdemokratin, inflytandet och delaktigheten genom att människor ges möjlighet till att göra en kunskaps- och bildningsresa. Inom idrottsrörelsen har vi alltid jobbat för att inkludera fler och vi har alltid varit en plats dit många som varit nya i vårt land har sökt sig. Vi är en mötesplats som inte tar hänsyn till nationsgränser, där idrottens språk och regler är universella. Nästan alla har sparkat på en boll, sprungit, hoppat eller kastat. I en enkät som SFI-elever svarat på så är 80-95% av deltagarna intresserade av att idrotta, eller och har idrottat innan man kom till Sverige. Därför sker möten över gränser varje dag i idrottsföreningarna, i hela landet, året runt. Vi får nya kompisar, lär av varandra, hittar trygghet och mening i vardagen och ett sammanhang med plats för engagemang och delaktighet. Det kallas etablering. Det mervärde som idrottsrörelsen kan skapa är fantastiskt. Våra idrottsföreningar som genom åren erbjudit verksamhet som innehållit språkcafé, datakurser, kulturkvällar med musik och dans varvat med spel och lek eller drop-in-träna-svenska. Jag har hört att man har kunnat "låna en mormor" för att träna sin svenska eller att det i sommar kommer finnas utflyktskvällar med samhällsorientering, folkhälsa och svenskaträning i ett. Under 2016 och 2017 anordnade idrottsrörelsen totalt uppemot 200 000 aktiviteter i nästan samtliga av landets 290 kommuner. Men för oss är det här arbetet viktigare än en siffra. Vi vill att vårt arbete med inkludering blir en naturlig del av svensk idrott där alla känner sig välkomna, vill stanna, delta i utvecklingen av idrotten och vill utvecklas. Vi möter människor som flytt från en outhärdlig situation i hemlandet, genomlevt en omänsklig flykt och i många fall hamnat strandsatta och ensamma i ett land med ett främmande språk, andra sociala koder, traditioner och obegripliga vanor. Vi vill göra och gör skillnad för dessa människor. Inte för att idrott är lösningen på deras situation utan för att vi kan erbjuda en rolig sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid, möjlighet till engagemang och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället. Vi ser att pojkar med utländsk bakgrund tränar och tävlar i nästan lika stor utsträckning som killar med svensk bakgrund. Tjejer med utländsk bakgrund gör det i betydligt mindre utsträckning och här måste vi bli bättre. Framför allt handlar det om att alla ska känna sig välkomna in i idrotten,  och vi måste aktivt arbeta med att få igenkännande förebilder och att arbeta aktivt för att fler ska hitta till vår verksamhet. Det kan finnas större eller mindre hinder för att börja idrotta och de hindren kan variera beroende på var du bor, hur mycket idrotten kostar och hur nära du har till idrotten till exempel. Hindren är individuella och det är också en del i idrottens strategi att bli ännu bättre på att göra det enklare för alla att vara med, oavsett bakgrund. Barn idrottar mer när deras föräldrar tycker att idrott är viktigt och stödjer sitt barn i idrottandet. Om vi blir bättre på att involvera och skapa intresse från föräldrarna kommer även fler barn med utländsk bakgrund att idrotta. Idrotten är en del av samhället. I och med att du som nyanländ blir en del av gemenskapen i ett lag, en förening får du mycket annat på köpet som kompisar och språk, du kan vara en del i att utveckla svensk idrott. Du får också del av idrottens värderingar. Det i sin tur har visat sig ge en bra grund och trygghet för individen och en enklare och snabbare väg in i det övriga samhället. Det finns utmaningar runt om i vårt land. Det många lyfter i våra möten med människor är att satsningarna måste vara långsiktiga. Det får inte bara bli enskilda korta projekt. Därför är det bra att regeringen nu ser stödet till idrotten för integrationsarbete som ett årligt stöd och inte tillfälligt. Vi hoppas att fler partier ser detta arbete som viktigt och är beredda på att stödja oss långsiktigt. Genom landets idrottsföreningar ger vi fler människor möjlighet att öka sin kunskap och bildning för sin personliga utveckling och delaktighet i samhället. Vår hemmaplan är klubbstugan och föreningslokalen. Där möter vi dagligen många tusentals människor. Dessa individer får möjlighet att påverka sin livssituation, höja sin bildningsnivå och stärka sitt intresse och engagemang inom idrotten. Lärandet är en livslång process där varje individ startar utifrån de egna erfarenheterna och förutsättningarna. I mötet med varandra bidrar vi till att göra Sverige starkare. Björn ErikssonOrdförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna   Här kan du läsa debatt på SVT Opinion 
Läs mer»

 
Vallöfte från S - samarbete för mer idrott på fritids (2018-08-21 07:07)
Socialdemokraterna presenterar idag ett förslag för mer idrottsaktiviteter inom ramen för fritidsverksamhet. Socialdemokraterna vill med en satsning på 100 miljoner kronor integrera idrottsaktiviteter på fritids genom samarbete med idrottsrörelsen. - Det är glädjande att Socialdemokraterna ser betydelsen av idrotten som Sveriges största folkrörelse och att fler barn och ungdomar får möjlighet att idrotta. Det finns redan i dag ett nära samarbete mellan skola och föreningsliv på flera platser runt om i hela vårt land som vi skulle kunna utveckla ännu mer. Vi hoppas att fler partier föreslår satsningar på idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Varje dag går 145 000 barn och ungdomar till sina idrottsaktiviteter runt om i landet. Men vi vet också att det fortfarande finns utmaningar i att vi är allt mer stillasittande och att hälsoklyftan ökar samtidigt som vi i storstadsområden tyvärr har köer till idrottsföreningar som inte har möjlighet att ta emot medlemmar i brist på hall- eller plantider.  - Det är viktigt med närhet till idrottshallar och planer för att kunna röra på sig. Om idrottsrörelsen ska kunna bidra med att få fler att idrotta hela livet och må bättre behövs fler idrottshallar och idrottsytor. Enligt en undersökning från IPSOS anser 90% av svenska folket att det är viktigt att det finns en idrottshall eller idrottsyta i direkt anslutning till skolan. Ändå glöms idrotten bort när kommunerna bygger nytt, säger Björn Eriksson.   Nyhet om vallöftet finns att läsa på Expressen  Här finns mer information om idrottsrörelsens valfrågor 2018    För mer information kontakta Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet070-626 46 06  Anna SetzmanPressansvarig Riksidrottsförbundet070-564 52 16
Läs mer»

 
Vill du bli grym på en idrott - träna flera olika (2018-08-20 07:46)
Tillsammans med sju kända idrottare lanserar Riksidrottsförbundet #minandraidrott. Målet med satsningen är att höja kunskapen om positiva effekter av att hålla på med många olika idrotter, särskilt som ung, och flagga för att tidig specialisering kanske inte är rätt väg.Det finns flera anledningar att träna på många olika sätt, oavsett om du vill bli så duktig du kan eller idrottar för att ha roligt, träffa kompisar och må bra. Eller både och. Mycket tyder på att de som tränar flera idrotter utvecklas bättre, löper mindre risk att skada sig och blir mer motiverade att fortsätta träna. Riksidrottsförbundets kampanj #minandraidrott slår ett slag för alla positiva effekter som följer av att hålla på med många olika idrotter. – Jag har haft många fördelar av att inte ha specialiserat mig tidigt, och fick öva koordination, spänst och snabbhet i baskethallen. Där fick jag också vänner för livet och lärde mig om allt från samarbete till kommunikation. Mitt bästa tips till unga idrottare är att ha tålamod och våga lyssna på magkänslan, säger Charlotte Kalla, en av idrottarna i kampanjen. Idrottarna representerar en idrott som de också har tränat, men som de kanske inte är kända för. De berättar om hur deras andra idrott och allsidiga bakgrund hjälpt dem i karriären och livet. Läs deras historier. Ambassadörer är Jonas Björkman, Stina Backstenius, Musse Hasselvall, Victor Hedman, Charlotte Kalla, André Myhrer och Helene Ripa. Kampanjen är en del av idrottsrörelsens arbete med en ny syn på träning och tävling. Fler ska vilja och kunna stanna i idrottsföreningarna hela livet, samtidigt som fler ska få möjlighet att utmana om medaljer. Genom att lyssna till framgångsrika idrottares berättelser har vi bättre förutsättningar att skapa den bästa möjliga miljön för idrottande barn och vuxna. – Sedan 2015 då idrottsrörelsen började prata mycket om att kurvan över idrottsrörelsens medlemmar når sin topp vid 11 års ålder har flera idrotter gjort förändringar. Dessa strävar mot att anpassa barns och ungdomars idrott till deras förutsättningar. Den som är tidigt utvecklad ska möta utmaningar på rätt nivå, precis som den som behöver litet längre tid på sig. Fokus ska ligga på utveckling och lärande, säger Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef idrottsutveckling Riksidrottsförbundet. Om du vill läsa mer om #minandraidrott, besök rf.se/minandraidrott. För mer information kontakta  Peter Mattssonverksamhetsområdeschef idrottsutveckling Riksidrottsförbundet 08-699 60 60  Anna SetzmanPressansvarig Riksidrottsförbundet070-564 52 16 
Läs mer»

 
Sofia B Karlsson tilldelas Regnbågspriset (2018-08-01 16:14)
Sofia B Karlsson tilldelas 2018 års Regnsbågspris för sina insatser för hbtq-communityt för en inkluderande idrott. Hennes arbete är en del av den förändringsresa till en inkluderande idrott som Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen arbetar för.Regnbågspriset som delas ut av RFSL Stockholm under Stockholm Pride, detta år Europride, uppmärksammar personer eller organisationer som gjort viktiga insatser för hbtq-samhället under det gångna året. Sofia B Karlsson får priset för "det ihärdiga och modiga arbete som hon gjort för inkludering inom idrotten. Sofia har genom sin bok “Stå upp när det blåser” och sitt långa gedigna arbete för att bryta normer gjort viktiga insatser för att hbtq-personer ska kunna vara en självklar del av sportvärlden." - Jag är mycket glad och överraskad. Det är så många betydelsefulla personer och organisationer som har fått det här priset tidigare. Jag känner mig verkligen hedrad och samtidigt ger det mig energi att jobba ännu hårdare för en inkluderande idrott där hbtq-personer ska känna sig trygga och må bra, säger Sofia B Karlsson. Sofia B Karlsson är utbildningsansvarig för inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och har under snart två år lett arbetet med en inkluderande idrott som är en del av idrottsrörelsens arbete Strategi 2025. - Jag vet att det är viktigt med förebilder och symboler för att skapa förändring. Om jag kan bidra till det genom det priset gör jag det gärna. Men det stora jobbet görs av alla tiotusentals ideella ledare som på sin fritid vill skapa bra idrott för alla. Genom deras starka ledarskap kan vi bryta upp förlegade normer inom idrotten och se till att alla känner välkomna – på riktigt, säger Sofia B Karlsson.  Under 2017 utbildade Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 3800 ledare i inkluderande idrott där hbtq är en del. - Idrott utövas på och styrs via olika arenor som präglas av olika normer. I utbildningen delar vi upp det i styrelserummet, träningsarenan, omklädningsrummet, tävlingsarenan, åskådarplatsen, föreningslokalen, nätet och hemmet. Vi behöver arbeta med alla dessa, säger Sofia B Karlsson. - Att Sofia får Regnbågspriset glädjer mig mycket. Hon har betytt - och betyder - mycket för idrottsrörelsens förflyttning och förbättring kring alla de frågor som rör inkludering och allas rätt att vara med. Hon är en välförtjänt pristagare, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet. Läs mer om utbildningsverktygen på Inkluderande idrott
Läs mer»

 
En idrottsrörelse i regnbågens färger (2018-07-26 11:23)
Riksidrottsförbundet är inne i ett intensivt arbete med att göra idrotten mer inkluderande – en öppen idrottsrörelse där alla är välkomna. Att prata om, arbeta för ökad kunskap, förändra, manifestera och stå upp för idrottens värdegrund är delar i arbetet. Därför är Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen också aktiva under Europride.Att synliggöra hetero- och cis-normer är en viktig del i det arbetet, för att se till att personer känner sig välkomna, mår bra och kan vara sig själva fullt ut i idrottsrörelsen oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/uttryck. - Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen behöver vara tydliga med vad vi står för och samtidigt arbeta för ökad kunskap. Det är viktigt att vi skapar möjligheter till samtal och tar ställning. Deltagandet i Europride är en självklarhet som en manifestation av idrottens värdegrund och en del i vårt arbete för en mer inkluderande idrott, säger Sofia B Karlsson, utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Riksidrottsförbundets aktiviteter under Europride i Stockholm MÅNDAG 30 JULI16.00-16.45 Europride House – En idrottsrörelse i regnbågens färger Panelsamtal om vad som sker och har skett i idrottsrörelsen för att öka normmedvetenheten och göra idrotten mer inkluderande. Samtalet leds av Sofia B Karlsson, utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Mer information om seminariet Europride  TISDAG 31 JULI 14.00 P1 Kultur – Idrottsrörelsen och hbtq – en kärlekshistoria? Sofia B Karlsson, utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, deltar i Sveriges Radio live som sänder under Prideveckan från Europride House. Samtal med bågskytten Isaa Sand, Radiosportens Alexander Lundholm med flera. Här hittar du information om SR Live sändningar under veckan  FREDAG 3 AUGUSTI 16.30-17.00 Pride Park. Informellt samtal med internationella journalister om hbtq och idrottsrörelsens arbete med inkludering. Riksidrottsförbundet berättar om förändringsarbetet som sker och lyssnar till utmaningar som finns i andra länder. Arrangör Svenska institutet. LÖRDAG 4 AUGUSTI13.00 Prideparaden i Stockholm. Riksidrottsförbundet koordinerar idrottsrörelsens deltagande och manifestation för en inkluderande idrott. Information om idrottsrörelsens deltagande i Europride i Stockholm och Göteborg Här finns mer information om Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas arbete med inkluderande idrott. Vi är tusentals från idrottsrörelsen som samlas för att tillsammans skejta, spela basket, amerikansk fotboll, rugby, göra volter, dansa, spela rollerderby eller gå med i prideparaderna i Stockholm och Göteborg. Här är några exempel på idrotter och organisationer som deltar i idrottsrörelsens sektion i paraden under Stockholm. Simförbundet Amerikansk fotbollsförbundet Skridskoförbundet (roller derby) Skateboardförbundet Budo- och kampsportförbundet Ridsportförbundet Bordtennisförbundet Friidrottsförbundet Basketbollförbundet Gymnastik och parkour Cheerleading Parasportförbundet Dövidrottsförbundet Skolidrottsförbundet Rugby  Golfförbundet Stockholms idrottsförbund Upplands idrottsförbund Locker Room Talk Friskis o Svettis Sportdykarna     För mer information kontakta Riksidrottsförbundet Pressjour 08-699 61 90
Läs mer»

 
Ge oss tid, plats och stöd - så gör vi Sverige starkare (2018-07-23 08:31)
Vi bygger Sverige långsamt. Ge oss tid, plats, stöd och tålamod men våga också ta strid för fler idrottsytor och ännu bättre förutsättningar. Då kan vi tillsammans göra Sverige starkare. I Dagens samhälle skriver Björn Eriksson och Stefan Bergh, ordförande respektive generalsekreterare i Riksidrottsförbundet, om idrottens samhällsnytta, behov av förutsättningar och långsiktighet.Idag, måndag 23 juli, är en kortare version av en text från Björn eriksson och Stefan Bergh publicerad på debattplats i Dagens samhälle. Här nedan följer den längre grundversionen.    Hur vill vi att Sverige ska vara och hur ser vi tillsammans till att bidra till att det blir så? I en tid av polarisering, ökad bostadssegregation, ojämlikhet i skolresultat, områden som det offentliga närmast har lämnat, ökande ohälsa och ungdomar som inte känner att de har en ärlig chans i livet, är frågan om hur vi vill leva tillsammans kanske viktigare än någonsin. I dag skapar osäkerheten för framtiden en oro bland många. Tempot i vårt mediala och digitala tidevarv gör att debatter om våra samhällsutmaningar alltför ofta handlar om reaktiva och repressiva åtgärder. Det handlar om hårdare straff för brott, fler poliser i utsatta områden och mer mediciner mot sjukdomar och ohälsa. Det är djupt problematiskt att vi har så svårt att förstå och acceptera att förebyggande åtgärder är billigare och effektivare men också tar tid. Under Fotbolls-VM har vi på hemmaplan mött och sett hur vi samlas runt fotbollen för att heja på vårt lag, hur vi tillsammans känner stolthet och gläds åt framgångar som grundas på lagarbete, fokus, glädje och hårt jobb. När vi är i idrottshallen möter vi också något annat än en orolig värld och ökad ohälsa. Glada, energifyllda och svettiga tjejer och killar som skrattar, springer, hoppar, samarbetar och fajtas. De är där och då helt fokuserade på sin idrottsprestation. Världen utanför är utestängd för en stund, oron som bortglömd. Sverige behöver unga människor som växer upp till starka, självständiga, toleranta, medkännande samhällsmedborgare. Tjejer och killar som är och känner sig fria och kompetenta att fatta egna beslut att forma sina liv. Unga människor som möts över gränser - geografiska, sociala och kulturella. Med stöd av vuxna kan många nå dit. Föräldrar, lärare och andra vuxna i förskola, skola och fritids gör mest för våra barn och unga. Studier visar att idrotten är den viktigaste platsen för många efter hem och skola. Vi är 650 000 ledare, eller kanske snarare lotsar, som genom idrotten bygger framtidens vuxna och ett starkt Sverige. Hela idrottsrörelsen jobbar systematiskt med fem utvecklingsresor. Så vart är vi på väg? Hur ser vi att idrotten behöver utvecklas för att vi tillsammans ska bidra till det Sverige där vi vill leva tillsammans? Föreningen är även i framtiden en viktig plats för idrotten och samhället. Den står för en demokratisk och öppen struktur som vi ska utveckla och vårda. En ny syn på träning och tävling som gör att fler vill idrotta längre är den andra resan. Inkluderande och jämställd idrott där alla som vill känner sig välkomna för den hen är, är resa tre och fyra. Ett stärkt ledarskap är resa nummer fem. När vi möter politiken står de upp för idrotten och vi upplever ett stort intresse att möta oss inom Sveriges största folkrörelse. Politiker lyfter ofta vår samhällsnytta, hur vi bidrar till allt ifrån minskad ohälsa till att människor i ett samhälle upplever ökad trygghet då brottsligheten går ned. Politiker, över blockgränserna, är överens om att idrotten bör ha ett gott ekonomiskt stöd och de brukar också vara överens om att vi som folkrörelse själva ska bestämma vart pengarna ska gå. Men vi ser också med oro på hur några politiker ändå vill detaljstyra eller att en avsaknad av konflikt mellan partierna ibland leder till att förslagen uteblir. Intresset finns men eftersom alla är överens finns ingen kortsiktig politisk vinning med att driva och lyfta idrottens frågor. Från rikshåll pekar man ofta på det kommunala ansvaret och ibland pekar kommunerna mot rikspolitiken. Så när vi ser att man i bostadspolitiken glömmer bort att planera in idrotten och bara fokuserar på bostadsbyggande så säger rikspolitiken att det är kommunernas ansvar. Kommunerna gör mycket för idrotten men genom vår årliga kommunundersökning kan vi se att endast 25 % av kommunerna har en plan för byggande av idrottsytor. Då måste staten peka på vad som är viktigt i ett social hållbart samhälle. Därför vill vi att ordet idrott skrivs in i Plan- och bygglagen. När vi i slutet av 2017 bad Ipsos att ställa frågor till svenska folket svarade 9 av 10 att det är mycket eller ganska viktigt med en idrottshall eller idrottsyta i direkt anslutning till skolan. 6 av 10 svarar att tillgången till idrottsanläggningar har mycket stor betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling. På frågan om vilket parti som har bäst politik gällande idrott och föreningsfrågor svarar fler än hälften att de inte vet. Samtidigt som politikerna alltså gärna bedyrar att de ser den samhällsnytta idrottsrörelsen bidrar med, tas insatserna ofta för givna. Deras egen politik för att verkligen skapa förutsättningar för idrottsrörelsen känner deras väljare inte till, samtidigt som idrotten är viktig för samma väljargrupp. Vi behöver rätt förutsättningar och politiker som tror och vågar satsa på långsiktiga investeringar. Det behöver finnas planer, isar och hallar, vi behöver resurser att utbilda ledare, enkla regelverk så att vi kan lägga tid på idrott och inte administration samt ett bra grundstöd för att få föreningen att fungera. Ikväll kommer ideella ledare öppna omklädningsrumsdörren till 145 000 barn och ungdomar. De kommer berömma, lära, sätta gränser, trösta och skratta tillsammans. Barnen och ungdomarna kommer att vara uppslukade av idrotten en timme eller två. Men de timmarna blir dagar, veckor och år. Till slut står där en stark ung vuxen förhoppningsvis med god självkänsla och gott självförtroende som är trygg, självständig, som bryr sig om sina kompisar och som förhoppningsvis har framtidstro. För att kunna nå ännu fler behöver vi någonstans att vara. I ett allt mer stillasittande samhälle blir idrott som en förebyggande åtgärd till ohälsa viktigare än någonsin. Vi bygger Sverige långsamt. Ge oss tid, plats, stöd och tålamod men våga också ta strid för fler idrottsytor och ännu bättre förutsättningar. Då kan vi tillsammans göra Sverige starkare.   Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Stefan Bergh Generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Läs mer»

 
Fullträff för SM-veckan i Helsingborg och Landskrona (2018-07-09 15:42)
SM-veckan är över för den här gången. 291 guldmedaljer fördelat på 52 idrotter delades ut och SVT sände 70 timmar från idrottsfesten.
Läs mer»

Kontaktinfo

tel 08-81 90 70
info@eltk.se
Sockenvägen 290
120 40 Årsta

Hallens Öppettider

måndag-torsdag 6.15–23.00
fredag 06.15–22.00
lördag 07.15–18.00
söndag 08.15–23.00

Bokning av tennisbana:
tel 08-722 82 55

Banorna stänger 30 minuter
innan hallen stänger.

Anslagstavlan

Tennismagasinet
Vill du läsa spännande artiklar om svenska och internationella tennisspelare eller få tennistips? Beställ din prenumeration på Tennismagasinet nu.

Läs mer»

Medlemskap i ELTK
Genom att blir medlem i ELTK stödjer du klubbens verksamhet. Dessutom får du många generösa medlemsförmåner.

Läs mer»

© Enskede Lawn Tennisklubb
|
 Uppdaterad: 2012-05-14 |
|